گروگ تحریر

خواسته جوانان فوتبالیست گروگی

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 17:58 - پنجشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۹

 

سلام

خواسته جوانان گروگ ازفرماندارمحترم شهرستان سيريك

lkjh

ازفرماندارمحترم برادرحاج آقافلاح كهن استدعادارم اززمين فوتبال روستاي گروگ بازديدكنند

پنصدمترپائين ترازجاده سيريك ميناب كنارجاده فرعي روستاي گروگ

همين امروزجمعه فرزندان فوتبال دوست  گروگ صحبت ازفوتبال داشتندوتيم پيش كسوتان روستا باتيم جوانان گروگ  بازي برگزاركرده بودندوبنده نيزرفته بودم كه فوتبال روستايم راتماشاكنم تاجوانان عزيز شايدبيشترتشويق بشوندبه ورزش وفعاليت بدن سازي ،به جوانان فوتبال دوست گروگ پيشنهادداديم امروزدرزمين فوتبالي كه تربيت بدني استان براي فرزندان گروگ درست كرده اندبازي كنندبچه هاگفتند؟ شماچرااززمين فوتبال هيچ نمي نويسي بنده به عرض   عزيزان رساندم كه بنده در يك پست مطلب همراه دعكس خوشهالي خودم وتشكرقلبي مردم رابراي تربيت بدني وروساي شهرستان نوشته ام وازطرف مردم گروگ تشكرنموده ام، گفتنداين زمين فوتبال براي بازي مناسب نيست ودراين زمين اصلا وابدانمي شودبازي برگزاركردبنده امروزسراغ زمين رفتم وچندتاعكس تهيه كردم وحق به جوانان گروگ دادم حيف ازاين پول كه اينگونه صرف شده گفتندبودجه هفتادمليون توماني خدايا هرچه نگاه كردم اثري ازكارهفتادمليوني نبودبنده نمي دانم اين زمين فوتبال كي آماده ميشودونمي دانم رئيس محترم تربيت بدني درجريان كارهستندياخيرآيازمين فوتبال تحويل به اداره تربيت بدني شهرستان سيريك شده ويانشده هرچه هست مشاهدات بنده بودچندتاعكس اززميني كه اگرباراني ببارديك باتلاق درست ميشود،انشالله مسئولين امردراين موردرسيدگي كنند...

;loi

[poi

sdfg

kjhgf

jhglkj

کناره جاده ورودی زمین فوتبال چندی پیش نیزخواهش کردم که همشهریان عزیزبزرگواری کنندوآشغالهاراکنارجاده نریزند

 jhgfd

چندین بارداخل همین زمین خاکی توپ بچه هاباداس صاحبان زمین پاره شده است

effd

101_4062.jpg

انشالله مسئولین امرتوجه بیشتری درامرورزش بیابان واللخصوص روستای گروگ خواهندداشت

درروستای گروگ جوانان فوتبالیست خوبی هست که استعدادشان داردخراب میشود

اندکی باتوبگفتم غم دل ترسیدم

که دل آزرده شوی ورنه ؟؟؟سرآین داستان درازاست

باتشکر

 


دسته بندی :


 

عیدسعیدقربان بزرگترین عیدمسلمانان برشمامبارک

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 21:10 - دوشنبه ۲۴ آبان۱۳۸۹

 

بانام خداوسلام

دوستان عزیزسروران بزرگوارکه دراین مدت همراه بنده بودیددروبلاک گروگ تحریرشرمنده از آن هستم که آمادگی نداشتم برای شماتبریکات صمیمانه ام رازودتربنویسم عیدسعیدقربان عیدبزرگ مسلمانهارا خدمت شماعزیزان تبریک عرض میکنم هرچندامسال احساس میکنم که دوستان عزیزی که بانام خودشان بانشانی وبلاک خودشان دراین مدت به بنده نظرمیدادنددیگرنامی ونشانی ندارندیک جایی ازکاربنده مشکل داردواین مشکل باعث این شده که بنده نتونم انچه دلم خواسته بنویسم هم اکنون که این کلمات برای شمامینویسم دست هایم لرزش دارنددستم باکیبوردرایانه احساس غریبی داردچرا؟ این نمی دانم خدایا کمکم کن تابتوانم انکه بوده ام باشم هرچندنظرات وبلاک گروگ تحریرسیرسعودی داشته اما احساس غریبی که بربنده مستولی شده گویای!احوال  غریبی بنده درخانه خودم است

عیدبرشمامبارک انشالله بنده بتوانم بازهم خودرادرصفحات  این وبلاک بیابم

gb477wvjr9lkev6ulwre.jpg

2n4ifwe9kv5qm3vnqepf.jpg3cfp06eps2thctwjqihm.jpg

qtxsireafqbxpxpmvo5.jpg

این ازهمان عکسهای است که خودم باموبایلم گرفته ام تقدیم شماعزیزان

عیدبرهمه  شماسروران ارجمند مبارک انشالله دراین عیدبزرگ همه شادوسرحال وسالم باشیدبرای این بنده نیزدعاکنید

باسلام قصیده حاجیان آمدندباتعظیم ازشاعربزرگ ناصرخسروقبادیانی قبلا نیزدراستقبال حاجیان به مناسبتی خوانده ام

 

حاجیان آمدند با تعظیم

شاکر از رحمت خدای رحیم

جسته از محنت و بلای حجاز

رسته از دوزخ و عذاب الیم

آمده سوی مکه از عرفات

زده لبیک عمره از تنعیم

یافته حج و کرده عمره تمام

باز گشته به سوی خانه سلیم

من شدم ساعتی به استقبال

پای کردم برون ز حد گلیم

مر مرا در میان قافله بود

دوستی مخلص و عزیز و کریم

گفتم او را «بگو که چون رستی

زین سفر کردن به رنج و به بیم

تا ز تو باز مانده‌ام جاوید

فکرتم را ندامت است ندیم

شاد گشتم بدانکه کردی حج

چون تو کس نیست اندر این اقلیم

باز گو تا چگونه داشته‌ای

حرمت آن بزرگوار حریم:

چون همی خواستی گرفت احرام

چه نیت کردی اندر آن تحریم؟

جمله برخود حرام کرده بدی

هرچه مادون کردگار قدیم؟»

گفت «نی» گفتمش «زدی لبیک

از سر علم و از سر تعظیم

می‌شنیدی ندای حق و، جواب

باز دادی چنانکه داد کلیم؟»

گفت «نی» گفتمش «چو در عرفات

ایستادی و یافتی تقدیم

عارف حق شدی و منکر خویش

به تو از معرفت رسید نسیم؟»

گفت «نی» گفتمش «چون می‌کشتی

گوسفند از پی یسیر و یتیم

قرب خود دیدی اول و کردی

قتل و قربان نفس شوم لئیم؟»

گفت «نی» گفتمش «چو می‌رفتی

در حرم همچو اهل کهف و رقیم

ایمن از شر نفس خود بودی

وز غم فرقت و عذاب جحیم؟»

گفت «نی» گفتمش «چو سنگ جمار

همی انداختی به دیو رجیم

از خود انداختی برون یکسر

همه عادات و فعلهای ذمیم؟»

گفت «نی» گفتمش «چو گشتی تو

مطلع بر مقام ابراهیم

کردی از صدق و اعتقاد و یقین

خویشی خویش را به حق تسلیم؟»

گفت «نی» گفتمش «به وقت طواف

که دویدی به هروله چو ظلیم

از طواف همه ملائکتان

یاد کردی به گرد عرش عظیم؟»

گفت «نی»گفتمش «چو کردی سعی

از صفا سوی مروه بر تقسیم

دیدی اندر صفای خود کونین

شد دلت فارغ از جحیم و نعیم؟»

گفت «نی» گفتمش «چو گشتی باز

مانده از هجر کعبه بر دل ریم

کردی آنجا به گور مر خود را

همچنانی کنون که گشته رمیم؟»

گفت « از این باب هر چه گفتی تو

من ندانسته‌ام صحیح و سقیم»

گفتم «ای دوست پس نکردی حج

نشدی در مقام محو مقیم

رفته‌ای مکه دیده، آمده باز

محنت بادیه خریده به سیم

گر تو خواهی که حج کنی، پس از این

این چنین کن که کردمت تعلیم»

 بازهم تشکربازهم آرزوی سلامتی برای شما

دسته بندی :


 

بازهم مقاله یی قدیمی ازخودم

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 16:51 - یکشنبه ۲۳ آبان۱۳۸۹

 

 

  بازهم نوشته يي ازخودم يكسال پيش

Your image is loading...

همیشه عکس ازغروب خورشیدبوده این هم طلوعی زیبا

Your image is loading...

حاجی درویش ملای مسجدجماعت گروگ شایدروزی لیوانی آب به پدربزرگش داده وپدربزرگ گفته الاهی پیربشی فرزندم

Your image is loading...

حاجی الهدادسوری زاده روزجمعه نشسته درحال سخن رانی  ؟ 

باسلام ودرودبردوستان وانهائیکه به کلبه درویشی سری میزنند ونظری ولوکوتاه مینویسند ومارا گاهی شاد وگاهی دود ازکله مان برمی انگیزانند که درهردوحال شاکریم وگاهی که بسیار تنداست واشگ ازچشم مان درمی اورد چون فلفل هندی وگله ئی وشکوه ئی سرمیدهیم که دراینجا ازپوزش جویانیم ومارا ببخشایند وبخوانند نوشتهای مارا که کسی را سودی نباشد همانگونه كه ضرری نباشد-شعر/سنگ بی قیمت اگرکاسه زرین شکند/قیمت سنگ نیفزایدوزرکم نشود

دوستان بزرگوار اهل قلم ودانش وفضل قلم هارا درجیب گذاشته اندو کس به میدان درنمی اید سواران راچه شد/وبه قول ان دوست ناشناس که طی نظری کم کاری وبلاک های گروگ انداخته بود گردن بنده وغافل بود از پرداخت قبض تلفن دویست هزارتومانی اخر ماه  این اولیش دومین مشکل برای کسی که می خواهد درروستائی مثل گروگ باعلاقه به اینترنت وبلاکی دایر کند باید موضوعی هم داشته باشد منبع خبری عکسی تا اینکه انگیزه برای نوشتن پیداشود اگر ادمی مثل بنده بخواهم خبر چندتا سایت خبری مثل الجزیره وسایتهای بزرگ خبری جمهوری اسلامی رابگیرم دیدی یک وقت اشتباهی رخ داد ویک خبر ناصواب چاپ کردیم وشد همان که نباید بشود.

زبس ترسیده چشمم از دم شمشیر ابرویش

نگاه ازدیده اید تاسوی مژگان وبرگردد

زجور تیره بختی شکوه بیجامکن رابط

که شب هرچند بی پایان بود اخرسحرگردد

آری دوستان بزرگوارروستا اگر تونسته بزرگانی به  پروراندوتحویل جامعه دهد ان روستازادگان دانشمند دانش خودرا دربغداد وتهران وری قونیه وقاهره اثبات کرده اندبنده که خود خواننده کتاب حماسه کویر دکتر باستانی هستم وهم این کتاب درهمین موضوع صحبت میکند ولی خود دکتر هم اگر درپاریز خودشان میماند    استاددكترباهفتادكتاب وهزارمقاله نمي شد اگرچه امروز نیز معلم است ولی معلمی در روستا کجاودانشکده ادبیات دانشگاه تهران کجا ونوشتن پنجاه شصت جلدکتاب وهزاران مقاله کجا

زین حسن تاان حسن فرقی ایست ژرف/پس اینکه کمیت مالنگ است از بینوائی است اینکه وبلاک محترم شهر سیریک خودش را دلخوش کرده بود با معرفی نخبگان بیابان به نظر بنده یکی همین کمبود مقاله وخبر است مچ گیری ها اخر بجائی نرسید که اولش هم درست نبود ومعرفی نخبگان بیابان هم که بیش ازلازم به ان پرداخته شود ان نیز نفعی به حال مردم بیابان که ندارد هیچ ممکن است به خودشان نیز ضرری واردکنند

اخر اینکه میگویند/ مرغ بی هنگام راسرمیبرند

خوی توبسی نازک ومارا ادبی نیست

ورزانکه بگیرددلت ازماعجبی نیست

انشالله این نخواهدشد//

وگرنه بنده با چند نظر که داده بودم همه اهل سواد وبیاض آن دوره که بنده نوشته بودم که یکی مرد ویکی مردار شد ویکی به لعنت خدا گرفتاراز مهندس حسن کریمی که مدتی از طرف شرکت اریکسون ماموریت امارات داشت واز بیابانی هائی ایست که درسش را در سوئید خوب خوانده واینک مقیم ان بلد واز اقای حسن رئیسی که شغل خبرنگاری درکشور سوئیدداشت واینک انگلیس نشین شده وبنده بی خبرم از حال ایشان ننوشته بودم واگر فردا درعرصات یکه بنده رامیگرفتند که چرانام همه دردفترت امده ونام مارا خط گرفته ئی چه داشتم به انها بگویم که بچه ولایت بودند ودوستان خوب خودم ومهندس اباد مشترکا واینک فکرمیکنم آقای کریمی درایران مشغول کارهستند..

ولی بنده عقیده به انها ندارم بنده عقیده راسخ به جوانانی دارم که ماندند وماندند وزحمت کشیدند وشهر شدن سیریک به چشم دیدند اسکله سیریک دیدند خیابان های سیریک دیدندوانشالله بازار چه سیریک رانیزخواهند دیدوشاید باهمت بزرگواران دررائس امور بازارچه مرزی سیریک وبیابان ببینند اگر که دوسالی برنج نیز نخورند اینها مفاخرماهستندانها که تخته نشین سوئیدوانگلیس وکاندا هستند هیچ مشکلی نمیتوانند از مردم سیریک وبیابان حل کنددشاید شهرداری سیریک یک بازارچه کوچک وشیک هم برای شهر سیریک درخودشهردرست کند که بشود نماد سیریک یک بازار سرپوشیده وهمه کاسب هارازیر یک سقف جمع کرد وسیریک که مرکز شهرسیریک ونماد بیابان است برزیبائیش افزوده شود آرزوی خوب برای همه خوب است

درپایان

بنال بلبل اگربامنت سریاریست

که ما دوعاشق زاریم وکارمازاریست

دران زمین که نسیمی وزد زطره دوست

چه جاي دم زدن نافه های تاتاریست

بیارباده که رنگین کنیم جامه زرق

که مست جام غروریم ونام هشیاریست

خیال زلف توپختن نه کار هرخامیست

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

باتشکرازدوست عزیزبه نوشته خودشان ساحل جاوید

 

 

انتقاد – نقد و عملکرد فردی و اجتماعی "
بحث و مقوله امروز من بطور عموم تحلیلی است تخصصی که تکیه بر اصول فکری نظری و فرهنگی نقد وانتقاد در جامعه و محیط زیست ما دارد وعمق و پایه بحث امروز از نقد و نقادی در فرایند عملکرد شخصیتی انسان و جامعه و روابط روزانه اوست در بطن پر تلاطم اجتماع افراد و نهادهای اجتماعی. گفته ها و دیدگاهها ی متفاوت زیادی در مورد نقد وجود دارد که در فرهنگ های مختلف اجتماعی و انسانی د رعصر و قرون متفاوت حتی امروز اصول و پایه و مفاهیمی بر آن استوار است . در میان انواع نقدها – نقد ادبی – هنری سینمایی و نقد عملکرد روزانه اجتماعی در خواننده و بیننده این ذهنیت را فراهم میسازد که بر رفتار و کردار و گفتار و عملکرد اجتماعی خویش با دیدی نوین نظر بیفکند و در اتخاذ تصامیم خویش با نگاهی تیزبینانه و پویا بیندیشد . در جوامع مختلف و حتی در اعصار و قرون متفاوت که مولفه ان صدا و اشارات و عملکرد ماست بر دیدگاه انسان به خودش و آنچه را به دیگران انتقال میدهد و این یعنی حاصل پویایی و شگفتی عملکرد انسان و قدرت خلاقیت و پویایی وی برای انتقال این عملکرد انسانی به فرهنگ و خواسته های آن بین سایر افراد جامعه . نقد یعنی زبان مشترک و پیشرفت و شکوفایی آن در وهله اول یعنی فرهنگ و شناخت نقد و نقادی – زیرا انسان تنها موجودی است که خالق و دارای آگاهی و وسیله انتقال فکر و نظر به سایر همنوعان در زندگی است . متاسفانه باید اذعان کرد که شرایط اجتماعی جامعه سنتی ما بدون این مقوله مهم فرهنگی یعنی بدون نقد
و انتقاد چه نقد فرهنگی یا اجتماعی اقتصادی بوده است وما به راهی که بسیار تنگ و تاریک است به مقوله نقد و انتقاد در فرهنگ بومی نگاه انداخته ایم . در فرهنگ بومی ما نقد و انتقاد یعنی تحقیر عیب گویی غیبت و عدم وجود نقد سازنده چه در بعد فردی و اجتماعی یعنی مرگ شکوفایی و توسعه وعدم پیشرفت ما در عرصه های مختلف زندگی . و باید اذعان کرد و گفت چه سودی است از انتقاد و نقادی و قتی که انگیزه برای تغییر نباشد . باید اعتراف کنیم که به انتقادات و افکار پوینده و راهگشا افراد جامعه سنتی ما اهمیتی داده نمیشود و این یعنی سقوط حقیقی پیشرفت و توسعه در تمام زمینه ها – لازم است از این به بعد به کلیه افراد و ارگانهای مسئول در برابر عملکرد آنها نقد سازنده و بویا کرد تا این تلنگری باشد برای بست و گسترش فرهنگ نقد و نقادی در جامعه و بویایی و رسیدن به خواسته های بر حق . چون وقتی عزیز دلسوزی از یک ارگان یا نهاد دولتی نقدی سازنده و خیرخواهانه دارد وآن را به زبان می آورد یا مینویسد مسئول آن نهاد وقعی نمیگذارد یا پاسخگو به مسئوليت خود نیست دیگر چه انتظاری را باید از دیگران داشت . آنچه که زندگی روزانه مردم و جامعه سنتی و شهر ما با آن روبرو است متاسفانه غیبت نقد و انتقاد سازنده است زیرا صداقت و مطرح کردن خواسته ها وابراز آن توسط مردم وجود دارد اما متاسفانه این باور غلط درافکار عمومی حکمفرما شده که هر مسئول و مدیری به تحقق آمال و آرزوهای خویش میاندیشد و آرزوهای ما دراین باور غلط غرق شده که در واقع خود ما خالقین حسنات و سيئات مسئولين هستیم چون با دستان خویش فرد گرایی را بر اکتاف خویش سوار میکنیم " شاد باشی "
ساحل جاوید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" نقش رسانه و مردم در توسعه اجتماعی "

تعریف معنی و مفهوم رسانه یعنی طلیعه ای از سرمایه های معرفتی که در جهت استقلال توسعه و پیشرفت اجتماعی اقتصادی و خدمت اجتماعی برای عموم پیشتاز است . زیرا قدرت سیاسی یعنی سلاح و قدرت سلاح یعنی نابودی زندگی و سلب مسئولیت موسسات اجتماعی و توسعه د رزمینه های مختلف . درجوامع مختلف انسانی پیشتازان عرصه های فرهنگی برای پیشبرد
مسولیت ها و توسعه و اتحاد افکار عمومی در عرصه فعالیتهای اجتماعی نقش تعیین کننده را ایفا میکنند و در صورت سلب اعتماد افکار عمومی و جامعه از این پیشتازان عرصه های فرهنگی صدای ناقوس زشت استبداد و فساد سیاسی و اخلاقی د رخارج از حیطه های فکری متبلور خواهد شد . زیرا با نابودی اخلاقیات و سجایای پاک انسانی بردگی عبودیت و عبادت سلطان رواج و هیچگونه دگرگونی در خارج این نظام امکان پذیر نمیباشد . زیرا هر ارزش گهر بار انسانی برای حفظ و بقایای خود نیازمند نخبگان فکری است که در بقا و تداوم آن بسیار حائز اهمیت میباشند و این پیشتازان عرصه های فکری برای تغییر و دگرگونی از قدرت فردی مردم تکیه دارند زیرا مردم سرمایه های جاودانی هر جامعه بشری محسوب میشوند زیرا علم یک فرهنگ خاص و در چارچوب شخصی و معین است و هر کدام از این دو فرهنگ ارزشهای مادی و معنوی و دنیوی خود را دارند . رسانه مردمی یعنی مسئوليت در برابر آگاهی افراد جامعه و منبع آزادیهای دینی و غیر دینی و گسترش آگاهی و شناخت مردم جامعه به منافع عمومی و وابستگی آنها به تعلقات فرهنگی آنها . شاد باشی "
ساحل جاوید "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ادارات دولتي و كارمندان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جهان پیچیده –جهان با سرعت – وقت گرانبهاست . همه این مقولات شاید بارها به گوش یا به ذهن هه ما رسیده است – وقت طلاست ------- واما بعضی از کارمندان ادارات دولتی شهرما د رجهانی دیگر ازاین فرایند اجتماعی به سر میبرند اگر به هر اداره دولتی مراجعه کنید کارمند هر بخشی با گوشی تلفن خود بازی میکند بدون اینکه سرش را بالا کند – و قتی نظری به بالا
می اندازد – میفرماید فردا بیا --- امروز ---- حتی در بعضی از ادارات شاید از این نیز فراتر رود . لطفا بعد یک هفته تشریف بیاورید. متاسفانه نوع نگرش به مراجعین در بعضی از ادارات و مراکز دولتی شهر ما به وضوح دیده میشود . باید اذعان کرد که این نوع برخورد بین مراجعه کننده و مسئول و كارمند به ارتباط و ناهنجاریهای زشت اجتماعی مبدل خواهد شد که باعث تکوین رشد روابط فردی و یا خدای نکرده اعمالی زشت خواهد شد که نام آن آشنایی – پارتی – یا رشوه است . اعمال ذکر شده نظم و قوانین اجتماعی را در جامعه دچار عواملی خواهد کرد که قوانین و نظم اجتماعی و اداری جامعه را به هاله ای از بی اعتمادی و سلب مسئوليت مبدل خواهد ساخت – غفلت و بی نظمی در سیستم اداری هر جامعه ای یعنی رکود عدم اعتماد و صداقت و کار آفرینی و نشاط اجتماعی و به مانند نیروی خفته ای است که دود آن به چشم همه مردم جامعه روانه خواهد شد – و نهاد جامعه مخصوصا در بخش دولتی دچار سردرگمی و عدم کفایت و کار آیی د رخلاقیت و پویایی میشود . شاد باشی "
ساحل جاوید "

  باتشکرساحل جاویدوشمادوستان عزیز


دسته بندی :


 

نمازجمعه وحضورفرماندارشهرستان سیریک وهیئت همراه

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 20:28 - جمعه ۲۱ آبان۱۳۸۹

 

بانام خداوسلام

باپوزش وضعیت اینترنت امروزبسیارخراب است بنده هرکاری میکنم راه نمی آید

باتشکرازبرادرعزیزمحسن زره زاده وسایت سیریک نیوز

   فرماندار شهرستان سیریک که پیش از این قول حضور در نمازهای جمعه را داده یود این بار به گروگ رفت تا از نزدیک با مشکلات و کمبودهای پرجمعیت ترین روستای سیریک آشنا شود.پیش از سخنرانی آقای فلاح ،دهیار گروگ دقایقی را به معرفی این روستا و مشکلات آن پرداخت .

بهادر محمد پور با اشاره به تاریخ دیرینه این روستا معبد عشاق را نماد گروگ و منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که با تلاش ها و پیگیری های مستمر فرماندار محترم مشکلات موجود در شهرستان و بالاخص روستای گروگ کاهش یابد.

دهیار گروگ در ادامه مهمترین خواست مردم این روستا را راه اندازی شهرداری گروگ دانست و افزود،بیکاری ،اعتیاد و اینترنت کم سرعت از دیگر معضلات موجود در این روستاست.

پس از پایان صحبت های دهیار گروگ ،محمد فلاح کهن فرماندار مردمی سیریک دقایقی را به ایراد سخن در میان نماز گزاران گروگی پرداخت .

وی با ابراز خوشحالی از حضور در میان مردم گروگ ،گروگی ها را نماد بیابان ،مکران و بلوچ دانست. مردمانی با تاریخی کهن،فرهنگی اصیل و فرزندانی غیور

فرماندار سیریک در ادامه ضمن اشاره به معبد عشاق به عنوان نماد سیریک خاطر نشان کرد این معبد را باید به عنوان نماد عشق و انگیزه برای توسعه و پیشرفت شهرستان قرار داد.

آقای فلاح در ادامه با اشاره به آمارهای سازمان ملل در زمینه استعداد خارق العاده مرزنشینان خطه بلوچستان هوش و ذکاوت را که یکی از دو عامل مهم توسعه و پیشرفت در هر نقطه و مکانی است را در این منطقه فراهم دانست و یادآور شد بایستی در جهت پویایی عامل دوم که انگیزش می باشد حرکت نمود.

چرا که تا توسعه درون زا در یک منطقه ایجاد نگردد هیچ پیشرفت و موفقیتی به دست نخواهد آمد.

آقای فلاح در بخش پایانی سخنان خود فرماندار را برادر مردم و یاور مسئولین خواند و خاطر نشان کرد با ایجاد تعامل بین مردم و مسئولین بتوانیم سیریک آباد و توسعه یافته داشته باشیم.

Your image is loading...

فرماندارمحترم سیریک درحال سخن رانی

 

Your image is loading...

خطیب جمعه آقای محمدحاجی عباسی

خطبه جمعه امروزموضوع حج بودوآداب قربانی کردن ودعوت مردم به اخوت وبرابری واحترام متقابل

آقای محمدحاجی عباسی ازمفاخرروستای گروگ است که اکنون مدرس مدرسه دینی گروگ وسیریک نیزهستند

Your image is loading...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

باتشکرازدوست عزیزم آقای ساحل جاویدبه گفته خودش لطف ایشان به کاربران وبلاک گروگ تحریرپابرجاست

خودشان نوشته انددرسفربوده اند برای همین بنده  دردوپست ایشان راهمراه خودنداشته ام

 تقدیم به همه فرزندان این مرز وبوم
" توانایی تصمیم مناسب در وقت مناسب "

انسان در فرایند زندگی فردی و اجتماعی خویش با شرایط و رویدادهای متفاوت و متعددی روبرو میشود که وی را در برابر عملکرد سختی قرا میدهد و ضرورت دارد که بایستی تصمیم و اجرای امر مشکلی را اجرا نماید . شاید تردد در اتخاذ تصامیم امرمهمی اطلاق شود یا اینکه آن را به شرایط مناسب دیگری ارجا دهد که چگونه به آن عمل کند .در مفاهیم و داستانهای بشری به اشخاصی بر میخوریم که توانایی گرفتن تصامیم و اراده سخت را در شرایط حساس تاریخی نداشته اند یا اگر داشته اند با مصلحت اندیشی آن را به تعویق واگذار نموده و به راحتی باید بگویم که قدرت و جرات گرفتن تصمیمی سرنوشت ساز در باور و فکر خود نداشته و یا نتوانستند خالق این تصمیم سرنوشت ساز بشوند و این بار منفی شاید بر گردد به شرایط رشد و نمو افکار فرد که پرهیز میکند از راهیابی به درون واقعیتهای اجتماعی موجود زیرا موفقیت یعنی ارتباط معنوی و مادی برای تصمیم گیری مناسب در شرایط متفاوت و مناسب و سر نوشت ساز زندگی - موفقیت یعنی ارتباط معنوی و مادی برای تصمیم گیری مناسب در شرایط متفاوت زندگی زیرا مشاهده و تجربه تاریخی به ما آموخته که خیلی از بزرگان عرصه مختلف اجتماعی فرهنگی سیاسی اقتصادی را که در شرایط سرنوشت ساز به درجه ای از خلاقیت و بینش رسیده اند که قدرت توانایی تصمیمی مهم را سر لوحه تاریخ زرین عملکرد خویش نموده و از خود میپرسیم که چگونه این خصلت و عمل آنها را از دیگران متمایز کرده است . خیلی آسان است زیرا موضوع احتیاجی به قدرت خارق العاده ندارد - زیرا اعتقاد و باور به واقعیت هر امری نیاز به قدرت خارق العاده ندارد چون اعنقاد به هر امری نیاز به قدرت تصمیم گیری مناسب در شرایط مناسب دارد . زیرا برتری یعنی قدرت ذهنی برای خلق ابتکار و نو آوری و سعی و تلاش برای دگرگونی و بالاترین عنصری که اینگونه افراد یا اشخاص در نهاد دارند قدرت تصمیم گیری آنها در شرایط سخت اجتماعی است تا برای دگرگونی ناهنجاریها و شکستها به پیروزی و موفقیت در لحظات بیاندیشند و این نیازمند تصمیم شخصی به درون خویش است زیرا بسیار دشوار است که دیگران به کمک شما بیایند وقتی خودت به کمک خویش نیایی . آنچه زندگی انسانهای موفق را با زندگی انسانهای عادی و دیگران متفاوت و متجانس میسازد روبرویی و مواجه بر اعتماد به نفس و روشنگری است ، و آنچه شخصیت انسان را بر دیگران برتر ساخته راه و روش و شیوه نطر و تحلیل امور زندگی در جامعه و عملکرد آن بوده وبه شکلی که چگونه در آن جامعه زندگی و به سر برده است . زیرا آنها روبرویی را با شکست محاسبه نکرده اند بلکه آن را به ابتکار و خلافیت و نوآوری و فرصت تبدیل نموده اند . ما در تاریخ به بزرگانی بر میخوریم که خالق این نو آوریها بوده اند ، مثلا (میلتون) شاعر نامدار روایات و اشعار کلاسیک در شرایط کوری اشعار خویش را سروده همچنین( بتهوون) خالق سمفونیکهای بزرگ موسیقی آن چنان اثرهای خالق العاده ای ساخت که وی یک لال بود -این اراده است که به اعتماد نفس ارتباط دارد زیرا هر عملکردی و اتخاذ تصمیمی نیازمند آموزش یادگیری تجربه اعتماد و خود باوری است . بنابر این قدرت تصمیم گیری برای هر عملی نیازمند آموزش و یادگیری و اعتماد به نفس را میطلبد .واین یعنی رسیدن به رویاهای موفقیت و پیروزی . یادمان باشد که هیچ انسان موفقی برای رسیدن به اهداف متعالی خویش با هیچگونه سختی و شکست و افسردگی روبرو نشده و اینجاست که مالک اراده قوی برای رسیدن آمال و آرزوها در هیچ ایستگاهی توقف نداشته ونخواهد داشت زیرا انسان دارای قدرت فراوانی است و فقط ده درصد آن را در قدرت و توانایی برای رسیدن به اهداف خویش به کار میبرد . زیرا همه بزرگان دانش و مورخین اعتقاد دارند که برنامه ریزی و مشخص نمودن اهداف به وضوح راهی است که انسان را به موفقیت میرساند
زیرا همه بزرگان دانش و مورخین اعتقاد دارند که برنامه ریزی و مشخص نمودن اهداف به وضوح راهی است که انسان را به موفقیت میرساند . زیرا عادت به اندیشیدن دقیق و صحیح برای تحقق اهداف و آمالهای انسانی شخصی آدمی را به افقهای روشن روانه میسازد واین امر نیازمند این است که نفس و درون خویش را به اعتماد و التزام مهیا سازیم. زیرا آفت انسان هوای نفس است اگر به هوای نفس میدان دهی قدرت تسلط هوای نفسانی افزایش خواهد یافت - چون هر اندیشه و عمل درست نیازمند نگاه به درون است - نگاه به درون و پیرامون و اطراف " شادباشی - ساحل جاوید "

 


دسته بندی :


 

فرماندارمحترم شهرستان وشیخ عبدالجلیل قاسمی درگروگ

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 18:53 - چهارشنبه ۱۹ آبان۱۳۸۹

 

بانام خداوسلام

زقدر وشوكت سلطان نگشت چيزي كم / از التفات به مهمانسراي دهقاني

كلاه گوشه دهقان به آفتاب رسيد / كه سايه بر سرش انداخت چون توسلطاني

 Your image is loading...

امروز سعادتي بود براي اولين بار خدمت فرماندار اديب و خوشنام وخوش سابقه سيريك برسيم . مردي كه آوازه اش را مي توان از دوردست ها نيز شنيد . ولي تا كنون بخت يارم نبود كه از مصاحبت با وي دانشي كسب كنم و از مجالست وي ، حظ ببرم.

همچنين دوست خيرخواه و قديمي ام جناب شيخ حاج عبدالجليل قاسمي كه آوازه نيكي ايشان نيز از قضا مرزهاي زيادي را پشت سر گذاشته ملاقات كردم .

روز بسيار خوبي بود نه تنها دوستان عزيزي چون جناب آقاي قاسمي وفرماندار و... را زيارتي كرديم ، فرصتي دست داد تا بتوانيم به اتفاق اين بزرگواران از چند مستمند نيازمند وبيمار نيز عيادت كنيم و از مسكن در دست احداث جناب شيخ براي يكي از نيازمندان گروك نيز بازديدي صورت گرفت كه جناب حاج شيخ عبدالجليل قاسمي وعده فرمودند مساعدت هايي در اين زمينه ها ارائه فرمايند.

درضمن از مركز درماني گروك كه به همت شيخ عبدالجليل قاسمي و با هزينه مرحوم ميرهاشم خوري احداث گرديده نيز بازديدي صورت گرفت كه ممكن است در اين راستا نيز خبرهاي خوبي در آينده نزديك براي مردم داشته باشيم.

با خود انديشيدم ،لحظه ها چه زود گذرند و چه استفاده ها كه از اين نعمت هاي غير قابل تجديد مي توان برد ولي به راحتي آنها را از كف مي دهيم . دل نيازمندان ناتواني را شاد كردن هنري است كه شايد نتوان آن را با هيچ هنر ديگري در اين دنياي در حال گذر مقايسه نمود. چه بزرگوارند مرداني كه با همه بزرگي و جاه خود ، درد ديگران را درد خود مي دانند و تسكين آلام ديگران به وي‍ژه نيازمندان را همانند رفع حوايج خود ضر.ري ندانند. چه زيب گفته است پروين چرخ ادب ايران در خصوص اين افراد كه :

دانی که را سزد صفت پاکی:

آن کو وجود پاک نيالاید

در تنگنای پست تن مسکين

جان بلند خويش نفرسايد

تا خلق ازو رسند به آسايش

هرگز به عمر خويش نياسايد

آنروز که آسمانش برافرازد

از توسن غرور به زير آيد

تا ديگران گرسنه و مسکينند

بر مال و جاه خويش نيفزايد

در محضری که مفتی و حاکم شد

زر بيند و خلاف نفرمايد

تا بر برهنه جامه نپوشاند

از بهر خويش بام نيفرايد

تا کودکی يتيم همی بيند

اندام طفل خويش نيارايد

مردم بدين صفات اگر يابی

گر نام او فرشته نهی، شايد

 Your image is loading...

 

 n37wbdnyx22oyk0al0r.jpg1040moytpors7j0rnao5.jpg

v6kwuas7r4hpphgjytx.jpg

عیادت فرماندارمحترم همراه شیخ عبدالجلیل ازیک بیمارنیازمند

j7l6nsntgewnipoz0xx.jpg

بازدیدشیخ عبدالجلیل قاسمی ازیک منزل درحال ساخت برای یک نیازمند

m0fpodq67lq7azcgccy.jpgk01mjpzmmlnzfajauhl.jpg

 

بازدیدشیخ عبدالجلیل قاسمی وهمراهان ازمرکزدرمانی گروگ

 

w5iq4gvrhzf9b6yz8bd.jpg22f245wfy398iq711ejx.jpg

دکترجعفری پزشک خوش اخلاق مرکزدرمانی همراه شیخ

خدانگهدارتابعد


دسته بندی :


 

حرفهای همیشگی

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:38 - سه شنبه ۱۸ آبان۱۳۸۹

 

بانام خداوسلام

بازگشتی به نوشتهایم ومعرفی روستای گروگ ازتوابع شهرستان سیریک

بازهم خیرمقدم خدمت فرماندارمحترم شهرستان سیریک

برادرحاج آقافلاح کهن فرماندارمحترم شهرستان سیریک به بیابان آمده یی چون بابیابان وبلوچستان آشنایی داریدواین افتخاری است بس بزرگ برای ماکه فرمانداری ازخودمان داشته باشیم که هم زبان مان رامی فهمندوهم  به دردمان  آشنایی دارندبی صبرانه منتظرتشریف فرمایی جناب عالی به روستای گروگ هستیم ...

این مطلب یکسال پیش برای یکی ازسایتهای خودمانی فرستاده بودم وبیشتردوستان اینترنتی یقین خوانده اند

 

شهرستان نوبنیاد سیریک که محدوده بخش بیابان سابق را شامل می شود اگرچه از نظر تقسیمات کشوری جزیی از استان هرمزگان می باشد اما از دیدگاه بسیاری از صاحبان اندیشه و آشنایات با کتب ومتون قدیمی به عنوان بخشی از مکران بزرگ تلقی می گردد. این شهرستان از سمت شرق به کوههای بشاگرد واز سمت غرب به دریای عمان، از سمت جنوب به شهرستان جاسک و از سمت شمال به شهرستان میناب محدود می گردد. این شهرستان به مرکزیت شهر سیریک دارای دوبخش مرکزی وبمانی می باشد که مجموعا مشتمل بر 85 آبادی بوده و برابر سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1385 هجری خورشیدی دارای جمعیتی معادل 43861 نفر می باشد.

به دلیل مجاورت با دریا وامکان دستیابی به آبهای آزاد بین المللی ، این منطقه از دیرباز تاکنون به عنوان قطب تجاری وصیادی مطرح بوده است و بیشتر مردم این شهرستان با مشاغل گوناگون دریانوردی آشنا بوده اند و به دلیل امکان ارتزاق از دریا فنون صید و مسافرت با شناورها را می آموخته اند. با وجود اهمیت دریا در زمینه رزق وروزی مردم گروک وشهرستان سیریک بی گمان دریا یگانه امکان تأمین معیشت این مردم نبوده است و این مردم در گذشته نه چندان دور با تکیه بر کشاورزی دیمی توانسته اند بر طبیعت خشن وبخیل منطقه فائق آیند و بخشی از نیازهای غذایی خود را از این طریق به دست آورند.

روستای گروک به تنهایی بیش از 10% جمعیت این شهرستان را شامل می شود و برابر آمارهای منتشره جمعیت آن بیشتر از سیریک می باشد و در 10 کیلومتری شمال سیریک واقع گردیده است که در گذشته های دور به علت داشتن بیش از یکصد کارگاه پارچه بافی مشهور بوده است. که این کارگاهها تأمین کننده بخش اعظم نیاز منطقه به پوشاک بوده است. این روستای ساحلی ، همانگونه که اشاره گردید دارای جمعیتی بیشتر از مرکز شهرستان سیریک و بیشتر از کوهستک یعنی مرکز بخش بمانی می باشد. ولی مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته است و در این زمینه مردم گروک گلایه هایی دارند که درجایگاه آن طرح می گردد.

ردیف

شرح امکانات و تأسیسات موجود

تعداد

توضیحات وملاحظات

1

مسجد

13

 

2

درمانگاه

1

 

3

خانه بهداشت

2

 

4

مدرسه ابتدایی

3 واحد

فقط دارای دو ساختمان می باشند

5

مدرسه راهنمایی

2 واحد

دخترانه وپسرانه

6

دبیرستان

2 واحد

دخترانه وپسرانه

7

پیش دبستانی

1واحد

 

8

مجمع بهزیستی

1واحد

 

9

امکانات ارتباطی شامل : تلفن ثابت ، تلفن همراه (اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل و روستایی)

3000

فقط 1000 خط تلفن ثابت موجود می باشد

10

شورای حل اختلاف

 

 

11

دهیاری

 

 

 

صیادی ودریانوردی همچنان اصلی ترین پیشه مردم  این روستای می باشد و همچنین مردم این روستا در بخش حمل ونقل  امکانات فراوانی را تجهیز وراه اندازی نموده اند و اکثر مناطق شهرستان سیریک از نظر حمل و نقل بار ومسافر به گروک متکی بوده اند که البته امروزه دیگر رقبای قدرتمندی در سطح شهرستان پیدا کرده اند.

تنها اثر باستانی ثبت شده شهرستان سیریک در روستای گروک می باشد که تحت عنوان « معبد عشاق » ثبت گردیده و مقبره دو نفر در آن ساختمان وجود دارد که کارشناسان اعتقاد دارند این اثر مربوط به دوره صفویه ویا حتی ایلخانان می باشد و بر اثر روایات قدیمی ساختمان آن به وسیله سنگ و ساروج وشیر شتر ساخته شده است.

جناب فرماندارمحترم وعزیز:معبدعشاق گروگ درمیراث فرهنگی کشورثبت شده است اگرامسال فکری برای آن نشودساختمان نیمه حان اوتخریب میشودانشالله فرصتی داشته باشیدتاازاین اثربازدیدی داشته باشیدتنهاآثارباستانی بیابان است که ثبت میراث فرهنگی شده است...این نیزبارهاوبارها دروبلاک گذاشته ام وعکس وسی دی آن نیزبه آقای فرماندارحاج آقاسالاری تحویل شده امادریغ ازیک جواب فرماندارمحترم وعزیزاینک برای بازسازی این اثرارزشمندتاریخی  ازشمااستمدادمیطلبم..

نوشته استادگرامی حسن ملاحی دبیردبیرستان باقرالعلوم (َع)گروگ

خدایا!می خواهم از زیبایی های شهر خود بگویم اما سوره یکصد و سوم قرآن بیمی در اندرونم نهاده که می ترسم برخی به « تکاثر» محکومم کنند. لکن هرچه هست زیبایی است و من هم دلبسته ی این دل انگیزی ها.در روستای من که برخی از افراد مسن زمانی جمعیت آن را در حد کمتر از  (50  ـ 40 ) خانوار هم دیده اند.( زمان ظلم خوانین و ستم پیشه ها) قبرستانی دارد که خیلی از احتمالات ما را نفی می کند.(مثلاً 1000 تن سکنه ی فرهنگ دهخدا را) ... این آرامستان را که باید ویرانه ای از یک آبادی نامید، شهری است با هفتاد و دو ملت، با قبوری متفاوت و متمایز. هنگامی که آدمی در قسمت آباد آن     آرامگاه هایی با تاریخ مکتوب بیش از دویست سال می بیند باید قدمت قسمت هایی را که مورد ستم باد و باران قرار گرفته، حد اقل از 400 سال بیشتر دانست. در این میان دو اثر بیشتر از همه جلوه نمایی می کنند: یکی شاه اورنگ و دیگری آرامگاه میر محمد سالار تاج الدین و بی بی سعده یعنی حریره. شاه اورنگ را که ظلم روزگار(فرسایش خاک و گذر زمان) به کلی ویران نموده اما هنوز     می توان بر عزت گذشتگان در کنار حریره با اقتدار ایستاد، احسنتی گفت و عکسی به یادگاری انداخت.  هنگامی که تاریخچه ی آن را هم بخوانیم و بدانیم که دو دلداده در آن آرمیده اند دل انگیزی اش افزون تر از این خواهد شد. گویند میر محمد [شاید به واسطه ی خوابی که می بیند ] به پدر وصیت        می نماید که: « من در شب زفاف از دنیا خواهم رفت. تابوتم را بر هودجی بر فلان شتر ببندید. شتر دو جای بر زمین می نشیند و بر می خیزد اما جای سوم که بر بالای تپه ای است دیگر تا مرا از کجاوه پایین نیاورید بر نمی خیزد. آن جای آخرین منزلگه هستی من خواهد بود» بی بی سعده هم پس از وفات در کنار یار عزیز می آرامد.پیران کهن سال می گویند که بستگان این دو عاشق به حدی دل بسته ی این لیلی و مجنون زمانه بوده اند که امکانات و اقتدار خویش را در آن زمان بر آرامگاه این دو عزیزشان به گونه ای  به تصویر کشیده اند که شیر شتر را آب ملات ساروج و سنگ نموده اند. [ دور از ذهن اما شاید ممکن]نقوش دروازه ی آن، دل هر غم دیده ای را می گشاید. انگار گروهی اهل تسننِ شیعه مرام و یا اهل سنتی تشیع مسلک آن را بر دیده ی احترام منقش نموده اند. از یک طرف عباراتی را خواهی دید که اهل سنت در ذکر پیامبر بر زبان می آورند و از سویی دیگر صلوات بر چهارده معصوم زیبایی افکار شیعی را متجلی می کند و خلاصه این که هر که بوده مومن و مسلمان بوده و با افکاری متأثر از اندیشه ی بزرگان (اتحاد ملی ـ انسجام اسلامی) نه متمایل به گروهی خاص.تناسب اضلاع و قرینه های حاصل از ظروف و نقوش آن حکایت از ظرافت و صداقت معمار آن دارد اما تخریب آن پس از چند قرن سادگی معماری محلی را در ذهن بیننده تداعی خواهد کرد. از سوی دیگر معمار   نمی تواند مکان را به دلخواه خویش انتخاب نماید و شاید این انتخاب اجباری این را می گوید که این عاشق و معشوق نمی خواسته اند بیشتر از        (400 -300 ) سال نام و نشانی در افواه و بر سر زبان ها داشته باشند. (دقیق ترین تاریخ شفاهی که بیشتر بر آن می توان استناد کرد قدمت این بنا را افزون بر 460 سال ذکر می کند.) « و العهدة علی الراوی»کاش می شد مسئولین محترم میراث فرهنگی ما بیایند، ببینند، بسازند و با بازسازی این آرامگاه روزنه ی امیدی بر حفظ آثار فرهنگی در دل هر زیبا پسندی بگشایند. و دعای خیر همه ی مردم بیابان و هر رهگذری را بدرقه ی راه خویش نمایند. اما هر چه هست شما را بر آن دعوت می کند که حد اقل یک بار بر مزار این دو عزیز، شاه اورنگ، حسین میر حاجی و سکینه گل محمد و یا گم نام هایی چون لاله خواتون (لاله خاتون ) و ... فاتحه ای برای تبرک و احترام بخوانید. یادتان نرود میناب 65 کیلومتری جاده میناب ـ جاسک روستای گروگ ورودی آبادی پشت دبیرستان حضرت باقرالعلوم (ع) گروگ

این هم برای حسن ختام قطعه شعری که بر مزار حسین میر حاجی در کنار حریره زینت بخش این سنگ مزار است امید است که مقبول افتد:

دوسـتـان دنیـا نـدارد اعـتـبـار             یک سر موی به کس این کج مدار

نام من باشد حسین از احترام            مـیـر حـاجــی بـاشــدم بــاب کــرام

حـاکــم مــک بیـابـان بـوده ام             صـاحـب انـعـام و احـسـان بوده ام

من بـدم مـرد عدالـت گستـری            صاحب انصـاف و رعیـت پـروری

در کمان داری بدم مردی دلیر            مـی زدم بـر دیـده هـای خصـم تیر

چون که دیدم بی وفا هست این جهان         گشتـم ایـنـک جانـب عـقـبـی روان

بر مـزارم هر کـس آید از صفا           حمـد و اخـلاصـی بخـوانـد ازصفا

برمزارمرحومه سکینه گل محمد

 

 

حب دنیا دوستان عین خطااست       این حدیث از قول ختم الانبیااست

من زنی بودم به عالم کار دان         زن به مانندم نبودی درجهان

نام من بودی سکینه ازوقار           از بزرگان کثیر الاقتدار

بودبابم میرصاحب احترام           انکه اورا گل محمد بودنام

شاه رس بودم من فرخنده پی       درنژادواصل از کاووس وکی

درکرم بخشی زلطف ذوالمنن       اندر ایامم نبودی همچه مـــــــن

باوجود حاکمی از عاقلی             هر گز از دستم نشد شاکی دلی

چون که دیدم هست فانی این جهان          رونمودم درسرای حاودان

 ای که برمن بگذری دامن کشان            از سر اخلاص الحمدی بخوان

Your image is loading...

Your image is loading...

 

 

 

 

 


دسته بندی :


 

فرماندارمحترم شهرستان درنمازجمعه گروگ

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 5:42 - دوشنبه ۱۷ آبان۱۳۸۹

 

 بانام خداوسلام

خیرمقدم

حاج آقافلاح كهن فرماندارمحترم درنمازجمعه گروگ شركت خواهندداشت

خطيب جمعه گروگ آقاي حاجي عيسي ملاحي به مردم نمازگزارگروگ اعلام كردكه جمعه فرماندارمحترم شهرستان سيريك درنمازجمعه درمسجدجامع گروگ حضورخواهندداشت وبامردم روستاي گروگ ديدارخواهندكرد ، به برادرفلاح كهن فرماندارمحترم شهرستان درروستاي گروگ خيرمقدم ميگوئيم  مردم گروگ منتظرديداربا فرماندارمحترم هستند.

 

........................................................................................................................

باتشکرازاستادوسرورگرامی  فیصل دانش

استاد فرزانه و گرامی ام
جناب آقای آراسته
سلام ... امیدوارم همیشه خبر های خوب از شما دریافت کنم.
بسیار خوشحالم که دوست ارزشمند و دلسوزی همچون جناب آقای عبدالحمید سعدینی بعنوان شهردار سیرک انتخاب شده اند... هنوز خاطره دیدار ایشان را در معیت حضرتعالی فراموش نکرده ام و این خود دلیلی محکم بر حمایت حضرتعالی از این عزیز است... از همین جا عرض تبریک به این دوست خوب را دارم .... به شورای محترم شهر سیریک نیز بخاطر این انتخاب شایسته تبریک عرض میکنم... امیدوارم جناب سعدینی با آن روابط عمومی و حسن اخلاقی که دارند در کار آبادانی آن شهر و دیار موفق باشند... واقعا خبر خوبی بود و انشا الله در اولین فرصت جهت عرض ادب و احترام خدمت شما و این دوست بزرگوار خواهم رسید... موفق و شادمان باشید...

 منتظرتشریف فرمایی استادگرامی هستم  این درخواست ازجناب عالی همیشه داشته ام

قدم گزاروفرودآی که خانه خانه توست

bm1cx19ctswiagv99sbv.jpgjqszakihjptxfbvd2t4g.jpg


دسته بندی :


 

موفقیت شورای شهرسیریک

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 12:34 - شنبه ۱۵ آبان۱۳۸۹

 

 

بانام خداوسلام

تبریک به آقای سعدینی وخسته نباشیدبه شورای شهرسیریک  وتشکرازهمه عزیزان

 

 Your image is loading...

«دوست حاجی عزیز سلام»
ممنونم از اینکه در خصوص مطالب نوشته در وبلاگ اینجانب حساسیت به خرج داده ای و بازهم ممنونم که وبلاگ این حقیر را محل مراجعه انسانهای اندیشمند فراوانی دانسته ای
من بعد از مطالعه نظر شما مطلب اخیر خودم را دوباره خواندم . از هیج کجای مطلبم بویی از مخالفت با شهردار شدن آقای سعدینی احساس نکردم .
من در خصوص شهردار شدن آقای سعدینی ملاحظاتی داشتم که هیچ کدام را به ایشان منتثل ننمودم وبا جمع بندی شرایط از مشوقین ایشان جهت پذیرش این سمت بوده ام و پس از تحویل شهرداری توسط ایشان نیز اگرتوانی باشد حاضرم تمام توان و نفوذ خودم را صرف موفقیت ایشان کنم و اگر نتوانم کاری در این راه انجام دهم اقلا این است که برای توفیق ایشان دعا می کنم.
شاید این یک نوع تبریک باشد با زبانی که خودمان می فهمیم شاید من خواسته ام با این ادبیات زحمات وخدماتی که ایشان برای خانواده وبستگان انجام می دادند را ذکر کنم . وشاید هم خواسته ام با همین زبان عامیانه به ایشان بگویم کماکان رفتار قبلی خود را در قبال خانواده ونزدیکان عوض نکنند و خدماتشان را محدود ننمایند. ولی این را نیز مد نظر قرار دهید که اگر چه ممکن است مطالب وبلاگ من مخاطب فراوانی داشته باشد ولی دلیل نمی شود که من همه مطالب را برای دیگران بنویسم . گاهی نیز حق دارم مطلبی برای دل خودم بنویسم چون اینجا وبلاگ من است . از دوستان ومخاطبین عزیزی که گرانبهاترین سرمایه من هستند نیز تقاضا دارم که مجالی به بنده بدهند که گاهی مطالبی نیز برای خودم بنگارم و این را حق من بدانند و مرا دراین راه نکوهش و سرزنش نکنند .

 

..............................................................................................................................................

باتشكرازدوست بسيارعزيز ساحل هميشه جاويد به چشم

سلام ای شکوهمند
سلام ای ستیغ صبح خیز سربلند
به یال و بال و دره ها و دامنت درود
به چشمه های پاک و روشنت درود
تقدیم به استاد فاضل جناب عبدالحمید سعدینی عزیز بمناسبت انتخاب شایسته ایشان بعنوان شهردار سیریک وتشکر وسپاس از شورای محترم و معتمدین از این انتخاب شایسته .

در گذر زمان ذهن آدمی مشحون است از خاطرات که در روند عمر یا بطور طبیعی با آنها روبرو شده و در انبوه شادیها باقی مانده است .شاید انسانها با شادیها خیلی مهربانتر عاطفی تر و به هم نزدیکتر میشوند یا شاید من اینگونه برداشتی از انسان دارم در هر حال زندگی آدمی سرشار از شادی و مصیبت است اما گاهی حادثه ای یا لحظه شادی چنان در روح آدمی اثر میکند که تمام وجودت را به شادی و لذت می اندازد روحت منبسط یا منقلب میشود قوه تفکر و خیال به ذره ذره وجودت فرا میرود و فقظ با گذشت زمان ویا تخلیه احساسات درونی شاید بتوانی احساس آرامش کنی مصداق بارز این واقعیت حوادث تلخ وشیرینی روزمره ای است که در اطراف ما اتفاق میافتد هر وقت به رسانه های سمعی و بصری گوش فرا دهی خبر از جنگ مرگ طوفان سیل سونامی و هزاران اسم که شاید شنیدن نام آنها تداعی احساس تلخی باشد که در ذهن آدمی حک شده است خیلی انسانها از کنارهمه این حوادث عادی و طبیعی عبور میکنند اما برای خیلی که طبعی رقیق و سرشار از عاطفه دارند گذر از این وقایع به سختی صورت میگیرد همه ما از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خاطرات شیرین و تلخی در ذهن داریم که جزء زیباترین لحظه های زندگی محسوب میشوند و گاهی در تنهایی چنان با آنها به گفتگو مینشینیم و چنان انبساط خاطری در روحت به وجود می آید که توصیف آن شاید به دیگران کار مشکلی باشد . انتخاب فرزند عزیز از لحظه های شادی بخش توام با مسئوليت و خدمت و رهايی از یکانگی و حیرت در تاریخ شهر و مردم محسوب میشود انتخاب شایسته این فرزند کار و زحمت به مثابه نقطه عطفی است در خاطرات شیرین میهن و ملت . شاد باشی "

"ساحل جاوید "

 باهم هستیم انشالله منتظرباشید


دسته بندی :


 

آقای سعدینی به عنوان شهردارسیریک انتخاب شد

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:37 - شنبه ۱۵ آبان۱۳۸۹

 

بانام خدا

مثل همیشه سلام

دیدی آخربکجاعاقبت کارکشید

Your image is loading...

آقای حاجی عبدالحمیدسعدینی باپادرمیانی معتمدین محترم شهرستان سیریک وباکسب کل آرای شورای محترم اسلامی شهرسیریک به عنوان شهردارسیریک انتخاب شدندبنده به شورای محترم شهرسیریک واهالی سیریک تبریک میگویم وبه حاجی آقاعبدالحمیدسعدینی نیزتبریک میگویم هرچندایشان عهدراگسسته وازخانقاه ترک درویشان نموده ودرکسوت شهرداری ماراسرگردان نموده  ازدیشب تاکنون که خبردریافت کرده ام ازبی وفایی ایشان باهمه درویشان خانقاه صحبت داشته ام

رفیق من ای حاجی عبدالحمید

نمی دانم بعدازشماوگرفتاری های که  خواهیدداشت مادرددلمان به که بگوئیم ووقتی که ناراحت میشویم دادبه سرکه بکشیم نیم شب که مریض میشویم به که زنگ بزنیم تامارابه دکتردرمان برساندنمی دانم دراین معامله ماضررکردیم:ولی برای شماآرزوی موفقیت داریم درپست جدید بنده میخواستم بنویسم اما خودت میدونی که برایم مشکل است

مشکل

قراربودگروگ تحریردراین موضوع سکوت پیشه کندوامروزوچندروزپستی نداشته باشدامانتونستم

ببخشیددوستان آخراین حاجی آقاحلال مشکلات ماوزحمت کش خانواده بودوبیشترین مشکلات مابه وسیله این درویش حل میشد

خدانگهدارتابعد

ازکاربران عزیزگروگ تحریرپوزش میخواهم این جملات ناموزون راازصمیم قلبم نوشته ام وازاینکه نتونستم به شماپاسخ دهم بنده راببخشید


دسته بندی :


 

مطالب دوستان عزیز

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:37 - جمعه ۱۴ آبان۱۳۸۹

 

بانام خداوسلام برشماعزیزان کاربروبلاک گروگ تحریر

 بازهم خیرمقدم خدمت فرماندارمحترم شهرستان سیریک

 

بنده درپستهاي پيشين خيرمقدمي درهمين وبلاك خدمت فرماندارمحترم شهرستان سيريك داشتم وازاينكه نه به عنوان معتمدشهرستان مارادعوت كردندونه وبلاك نويس نيزاشاره يي داشتم البته انچه كه درحساب نايدماييم واين از شخص فرماندارنيست گوياروابط عمومي فرمانداري ماراقابل نميدوننديكبارديگرخدمت فرماندارمحترم شهرستان سيريك خيرمقدم عرض ميكنم وازخداوندمتعال براي اين بزرگواردراين شهرستان موفقيت خدمت دراهداف جمهوري اسلامي ايران عزيزآرزومنديم مانيزسربازان جمهوري اسلامي هستيم كه هرچه دستورفرماينددرخدمت گزاري حاضريم

محمدآراسته

 ...................................................................................................................................................
درخواستی از فرماندارمحترم شهرستان سیریک

باتوجه به عصرارتباطات وتبدیل جهان پهناورما به دهکده ای کوچک وگردش اخبار درکمترین زمان قابل تصور متاسفانه درمنطقه ما به اهل خبر و رسانه اهمیت چندانی قائل نیستند.وباعنایت به ظهور وبلاگ نویسانی خلاق درمنطقه متاسفانه در جلسات اداری دعوتی از آنها بعمل نمی اید.واستادعزیزوپدروبلاگ نویسی سیریک جناب اقای محمدآراسته نیزگله ای داشتندکه وبلاگ نویسان به جلسه معارفه فرماندارجدیددعوت نشده اند.واگرخبرنگاری درجلسات حاضرمیشود داوطلبانه میباشد.مطبوعات ورسانه های الکترونیکی بعنوان رکن چهارم دموکراسی وچشم بینا یی هستند برای نشان دادن زوایای تاریک وپنهان کجی ها و تابیدن نور برظلمت ها.حال که مدیری فرهنگی مدیریت عالی شهرستان را بدست گرفته وبراهمیت وقداست قلم نیزاشراف کامل دارد.خواستاریم که از خبرنگاران ووبلاگ نویسانی که بصورت افتخاری ودلسوزانه قلمفرسایی نموده تا دررفع مشکلات منطقه اشان سهمی داشته باشند وهزینه هایی ازقبیل تلفن واینترنت وکامپیوتر و...رامتحمل میشوند تا درانعکاس مشکلات منطق اشان تلاش نمایند درجلسات اداری دعوت بعمل آورده تا درکم وکیف اخبار منطقه قرار گرفته ودر انعکاس مشکلات ونارسائیها تلاش بیشتری نمایند.

http://mahmoudzerehe.blogfa.com/

باتشكرازبرادربزرگوارمحمودزره زاده خبرنگارروزنامه دريا

 

 

************************************************سیریکی ها قدرش را بدانید

اسمایلز:طول عمر انسان از روی اعمال و افکار او سنجیده می شود نه از تعداد سالهایی که زندگی می نماید.

حاج آقا فلاح کهن مدیر توانمند سابق آموزش و پرورش جاسک و اسطوره خدمت به جاسک و لیردف و یاور دانش آموزان و دانشجویان لیردفی و محبوب ترین مسئول و مدیر در بین مردم جاسک و بخصوص لیردف و ناجی جامعه لیردف به عنوان فرماندار سیریک معرفی شد

 

 

نمی دانم که بخندم یا که اشک بریزم.خوشحالم خیلی ولی در پشت این خوشحالی انبوهی  اندوه است.غم و اندوهی که نمی دانم باید به که بگویم.فلاح فرماندار شد.از ته دل به این عزیز وارسته تبریک می گم .شاید هم دیر فرماندار شدو باید زودتر از اینها میرفت سرکار.اما ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.اسطوره خدمتی که با دل و جان کار می کرد.ناراحتم از این بابت که از جاسک رفت.احساس می کردم که فلاح را خدا برای جاسک آفریده و شاید ما قدرش را ندانستیم.یا این که لیاقت...

به هر حال امروز عصر معارفه ایشان انجام شد و همین الان در حال نوشتن این پست هستم با دوستانی که از لیردف به این مراسم رفتند تماس گرفتم.خیلی دوست داشتم که در این مراسم باشم.اما نشد.دوستان لیردفی و جاسکی حاج آقا فلاح هم اکنون منتظر بودند که ایشان تشریف بیاورد و از نزدیک با آنها دیدار کند.

به هر حال از صمیم قلب به ایشان تبریک می گویم و از خدای منان می خواهم که به ایشان توفیقی عنایت فرماید تا  باز همچون جاسک و حتی بیش از آن به سیریک و گیاوان خدمت کند.

 :سیریکی ها و گیاوانی ها قدرش را بدانید.    

http://lirdaf.blogfa.com

 وبلاك ليردف آقاي محمدشريفي

 

 *****************************************************************************

بنده خودم دراين پست مطلبي ندارم هرچه هست ازدوستان است كه به خاطرآنهاعشق ميورزم وگروگ تحريرنيز ازآن اين سروران عزيزروي پااست

باتشكرويژه ازاستادساحل هميشه جاويد  

 

(آهنگ خیال )

می سرایم آهنگ خیال
را در انبوه نگاه
می ستایم وازها را
در کشاکش زمان
نغمه دلنشین زیستن
را مینوازم
میسپارمت به ناباوری
جهان
و رقص خسته چشمانت را
در نوازش دلنشین باران
به کویر خواهم داد
وبه شوق دیدارت
لحظه ها را خواهم کشت

"ساحل جاوید "

..............................................................................................

( مديريت وتعهد )
گاهی اوقات روزهاى زندگى با آمالها و آرزوهاى زيباى آدمى سرسازگارى ندارد و ايام ميگذرد بدون اينكه در خاطره انسان حكايتى باقى بماند و زمانه راه خويش را با حوادث تلخ و شيرين به پیش ميبرد .درچالشهاى دنياى پيش روى ،اداره ، توسعه و پيشرفت اقتصادى اجتماعى فرهنگى يك نظام اجتماعى و مديريت وهدايت ارگانيك ادارى آن بايد داراى چه ويزگيهايى باشد ؟ مديريت و مسئوليت پذيرى و توسعه يعني چه؟ شايد محور اساسى بحث ما اين باشد كه توسعه و پيشرفت يك نظام اجتماعى چه در بعد كلان يا در محدوده ادارى مشخص و معين تعريف شده فرد يا افرادى كه اين مسئوليت را به دوش ميكشند بايستى داراى چه ويزگيهايى باید باشند . در محوروروبروى اداره يك نظام ادارى حكمت و صبر و شكيبايى بدون طمع يكى از فاكتورهاى مهم به شمار ميرود اداره پيشرفت و توسعه يك نظام اجتماعى نيازمند شناخت ازشرايط اجتماعى جغرافيايى ، خواسته ها و شرايط درونى و برونى أن جامعه است يكى از شاخصه هاى مسئوليت ومديريت ادارى و خدمت گذارى ايمان حقيقى وی به هويت تاريخى و سعى براى رسيدن به اهداف كوتاه مدت و دراز مدت است .نيازى به سعى و تلاش نيست كه ما بگوييم در قرن بيست ويكم زندگی ميكنيم قرنى كه فرا روى ما ست سرشار است از چالشها و نوآوريهاى پیش رو .قرنى با افكار و انديشه هاى پوينده اى كه در خرد و وجدان انسانها جدايى ناپذير است و نبايد قدمهاى دور و نزديك خويش را در چنبره توهمات و تخيلات احساسى بگذاريم كه تا از بيمارى مزمنى بنام شخصيت پرستى كه به آن گرفتار هستيم نجات پيدا نكنيم . بايد شيوه نوينى به آنچه در اطراف ما ميگذرد بيانديشيم تا از اين بيمارى مزمن شفاى كامل پيدا كنيم .زندگى با جوهر زيبايش و انسان با سرشت درونى اش پايبند به زندگى است و در حقيقت وى پایبند مسئوليت است واین مسئولیت سختى و سنگينى بر اكتاف انسان ميگذارد ، اما بر مدير اجرايي واجب است و رسالت انسانى وى را مجاب و مجبور ميسازد كه اين رسالت انسانى را به درستى انجام دهد ،زيرا مسئوليت امانتى است كه مردم به وى هديه داده اند و بر اوست كه در اتخاذ تصاميم امور جامعه و منطقه نبايد صبر و متانت خويش را از دست بدهد زيرا مديريت و مردم دارى يعنى جوهر زندگى و بايد با قدمهاى استوار و اعتماد به نفس به مردم و جامعه و واقعيت آن نظر داشته باشد . زيرا خدمت به مردم يا تكيه بر كرسى مديريت و مسئوليت مقوله ساده اى نيست زيرا بودند مسئولين و مديرانى كه سر زمين و محيط زندگى مردم خويش را از صحرا و بيابان برهوت تبديل به سر زمين مدرن و توسعه يافته سر سبز وبا نشاط نموده اند . همچنين كم مسئولين و مديرانى نيستند و نبودند كه جامعه شهر و نشاط و توسعه و آبادانى و عمران را به تله اى از خاك تبديل نموده اند . اگر چه بعضى اعتقاد دارند كه تنها مال و ثروت است كه باعث توسعه وپيشرفت ميشود – اما واقعيات تاريخى به ما مى آموزد كه مال و ثروت بدون اراده و دانش و مشاركت مردان و زنان وهمه مردم جامعه به فنا ميرود . بله مسئولين و مديران با اراده اى بودند كه سرزمين خويش و مردم آن را به اوج شكوفايى و توسعه و پيشرفت رساندند بالاتر از هرم پيشرفت در جهان زيرا خود خواهى و تكيه بر قدرت و زر اندوزى هدف آنها نبوده همچنين فتنه و كينه نسبت به ديگران از عملكرد آنها به دور بوده است و هيچوقت در مخيله آنها نفرت و كينه نسبت به ديگران راهى نداشته ، آنها به جز كارهايى كه براى سعادت و خوشبختى انسان است انجام نداده اند و در فكر و انديشه و مخيله آنها به جز اعمال انسانى و خدمت به مردم با سجاياى انسانى و اخلاق معنوى هيچ راهی نبوده . اخلاق و انسانيت آنها باعث شده كه هميشه در قلب و خاطره مردم ماندگار بمانند و بدون اجازه به تاريخ پيوسته اند و نمونه و مثال كسانى هستند كه ميخواهند با استفاده از سجاياى آنها و از بزرگى به آن مردان بپيوندند زيرا انسان بعنوان شخصيت طبيعى نسبت به تمام امور زندگى تعهد و مسئوليت دارد ، مسئوليت در برابر عملكرد خويش و خانواده و جامعه و اگر اين مسئوليت را درك كرد موفق خواهد شد و در صورت تقصير و عدم مسئوليت پذيرى وى در نگاه عمومى منفور خواهد شد. زيرا رياست ،مدیریت، مردم داری، مسئوليت و خدمت ، نه تكيه بر كرسى قدرت و ثروت . شاد باشي
" ساحل جاوید"

 

...........................................................................................

دریافتی ازاستادعزیزعبدالرحمن ابراهیمی

باتشكربسيارازدوست عزيزم جناب آقاي عبدالرحمن ابراهيمي  که همیشه درفکرویادایشان بودم وهستم

دوست عزيزوگرامي مادوستان راهيچ وقت فراموش نمي كنيم وشمااهل ادب ومعرفت ومحقق راچگونه فراموش ميكنم چندماه پيش ساعتي فرصت شدوبااستادمحمدزاكري صاحب امتيازلاتيدان و استادمحترم دانشگاه ملاقاتي داشتم ايشان ذكرخيرشماراداشتندوتلاش وكوشش شماراستودندوبنده منتظزكتاب شمابودم بنده درملاقات خودمان به شماقول همكاري دادم وگفتم هركاري ازدست بنده بربيايد درخدمت به فرهنگ شهرستان سيريك درخدمت حاضرم وبعدازيكي دوملاقات ازاستادعزيزخبري نشدبه چشم هركاري ازدست بنده برآيددريغ نه خواهدشدموفقيت شماراازخداوندمسئلت دارم هرچندنظرجناب عالي خصوصي است بنده اين نظردرهمين پست قرارميدهم...

توسط:عبدالرحمن ابراهیمی

 

دل شکسته شدم از این شهر ومردمانش . غرورم به خاطر بی توجهی


دل شکسته اگر باز هم دلی باشد

بگو چگونه نگهبان قابلی باشد

چگونه در خودش این راز را نگهدارد

چگونه باز درین خانه گلی باشد؟

چگونه آه!چه قدر آه منفجر نشود

درین صبوری و دوری چه حاصلی باشد؟

هنوز منتظرم مثل سنگ پشتی که

درون خانه به دنبال منزلی باشد

هنوز دربه درم موج موج طوفان را

به این امید که باشی...که ساحلی باشد

اگر تو چشم بدوزی به روی نیمه ماه

شبیه توست اگر ماه کاملی باشد

باز بنجره شهرم من روبه من باز

پرده خیرت بلوچ آرامشی باشد

ای دوست منم گم شده اهل قلم

تابیده شهر غم آفتاب ساحل

برمن این حاصل عشق چه غمی باشد


دوست خوبم .آقای آراسته سلام . منم آشنای دیروز . فراموش شده امروز
ابراهیمی

کتاب به پایان رسید ولی حامی پیدا نشد به من کمک کنه تا من کتاب راچاپ کنم شما اطلاع رسانی کنی گرچه من رشته ام مهندسی برق هست ولی خدمت به خلق به خصوص به جوانها بسی برای من افتخارست . گرچه این آقایان قدر ما را نمی دانند. به اونهای که حامی جوانان هستند . بگین که از هزینه 4 ملیون چاپ کتاب من فقط یک ملیون کم داشتم تا این کتاب چاپ بشه . بحث سیاست نیست . بحث خدمته . کجایند مردان با ادعا و اقعا دلم گرفته و مصداق شعر من به خاط همین بوده لان بیش از هست سال به هدر رفت . چرا چون اگر من یک .......؟؟؟؟؟.......... بودم به قول اقایان . توجه بیشتر به من می شد . هر کس به چاپ این کتاب کمک کند اسمش در کتاب درج خواهد شد کتاب 460 صفحه . آنهایی که سیریک شناسی برگزار می کنند . به من کمک می کردند. راحت کار بش می رفت . ايميل من هست هر كس دوست داشت . به من ايميل مند وآمادگي خود را نسبت كمك به اين كتاب بگوييد آقاي آراسته كمكم كنييد . دوست خوب ................eb.rahman@yahoo.com . الان كتاب زير چاب متوقف شده به خاط يك مليون . خجالت دارم آين همه ادم ولي با ادا ......كسي نيست . خارجي ها كجاين . اين همه مفاخر . كه دوست دارند .ما بيشرفت كنيم ..طرح كتاب رابراتون ايميل مي كنم . طرح جلد را

 
 
Your image is loading...
 
سایه مسجدآزاران مرکزروستای گروگ هرروزبنده نیزدرخدمت این عزیزان این بزرگواران ازقدیماسخن میگویند
قراربودحرف های وشنیده های این مردان بزرگ برای شمابنویسم انشالله درآینده
 

 


دسته بندی :


 

باشاعرعبدالرحیم وشعرآرام گاه مرحوم میراورنگ

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 11:2 - چهارشنبه ۱۲ آبان۱۳۸۹

 

بانام خداوسلام برشما

 آقای ملاعبدالرحیم هشتادسال به بالادارداوعلم  سررشته  خوب میدونه حافظ نصف قرآن کریم هست بعضی اوقات هم شعرمیگویدگروگیها بیشترین شعرعبدالرحیم ازبردارندسالهای که باهم کویت بودیم اشعارش را بنده مینوشتم گویادفتراشعارش راگم کرده وهمان بهترکه گم شده ملاعبدالرحیم اشعاری زیادازحفظ دارداوشعرنونمی دانداومیگویدشعرنوشعرفارسی خراب کرده اوازسنایی وجامی وسعدی وحافظ وعطاروازنظامی بسیاری وازبسیاری ازشعراشعرازبرداردچندین غزل عربی ازحضرت امام علی رضی الله تعالی عنه وهمچنین اشعارعربی ازامام شافعی علیه رحمه ازبرداردوچندین غزل ازدیوان امام خمینی رحمت الله علیه راتازگی نیزحفظ کرده ازحافظه بالایی برخورداراست همین بس که بگویم ایشان بیشتردیدنی هستندتاشنیدنی عبدالرحیم پیش ازتلفزیون ورادیوشب نشینی وکتاب خوانی میکردومردم  گروگ راسرگرم مینمودالبته ایشان آن زمان که توانایی داشتندآشپزخوبی بودندانساب بیشترگروگی هاوسیریکی هارامیدونه ایشان درسفری به  امارات به کلبارفت وبه یکی ازنوادگان مرحوم میراورنگ قول دادسنگ قبری برمزارمیراورنگ بگذاردوشعری نیزبگویدواینک به قول شان وفاکرده وقصیده یی سروده است وبرسنگ مزارحق کرده ..باشاهنامه وفردوسی وقهرمانان شاهنامه آشنایی کامل دارد

Your image is loading...

 

مير اورنگ: اثر طبع عبدالرحيم ملائي

 

به نام خدايي كه از فضـل آن                         به انسـان عطا كرده نطـق و بيـان

زبانش گشادي به توحيد خويش                               مكرم نمودش به مخلـوق خويـش

خصوصا بر آن قدوه ي راستين                                 كه خاتم خود آمد و هم خود نگين

ظهورش چو خورشيد افكند نور                                نكو سر بر آورد و شد جهـل دور

چه داني كه دنيا گه ايست نيست                              تو را مردم آزاري انصاف چيسـت

به مردم مشو تند و خشم و شرور                             كه اين طبع باشد ز انصـــاف دور

نباشد چو دنيا به كس پايدار                         سخا پيشه كن تا شــوي رستگـار

به مردم بشو مشفق و مهربان                                    بدان سان كه گفتند پيغمبــران

منم مير اورنگ ابن دويس                                        كيانم نسب هست و جدم اويس

ز مردان جنگي چه گويم هزار                                  مهيـا همه خــود گــه كــارزار

به ملك بيابان بدم حكمران                                      رعايـا ز عدلم همــه در امـــان

ز مكران زمين تا حد رودبار                         همه بـود در قبضه و اخـتـيــار

بشاگرد و سندرك و سرني تمام                               همه بود در خدمت من مـــدام

نيارست اشرار و دزد و طرار                         كه آرد بدين بوم و بر خود گذار

كسي را نبود تاب كوپال من                                      كه آيد گه رزم به پيـكـار مـــن

اگر طامعي، از هوس تاختي                                      نه فاتح شدي بلكه خود باختـي

پسر مير حيدر يل رزم خواه                                      به همـراه نادر برانــدي سپـاه

برفتند تا مرز هندوستان                                           گرفتند آن ملك و آن بوستان

بلوچان با غيرت جنگجوي                                        به ميدان ز چوگان ربودند گوي

نگفتم از اين شعر را بيشتر                                       كه ناگنجدش جاي اندر حجــر

سخن را به دانش توان كرد درج                               به اوصاف و معني توان داد ارج

بر اين مختصر كردم اين اكتفا                                  و لا حيـلــه لــي لـهــذا كـفــا

به قرن يك و ده مرا بوده زيست                              چه از روز تاريخ معلوم نيست

 سروده است اين شعر به رسم قديم                       ملائي نسب نامش عبدالرحيم

 

Your image is loading...

jkl;

شادباشیدوتندرست

ازبرادربزرگوارجناب آقای محمدشریفی خواهشمندم این پست درمکران شناسی بگذارندشایدروزی همین شعرعبدالرحیم ملائی به کتاب مکران شناسی ویاکتاب نوشته خودشریفی بلوچ دریک نگاه اضافه شد

اگرخداعمری باقی بگذاره بازم درخدمت شماهستیم وبه لطف شماامیدوار

کرم های توماراکردگستاخ

 

 


دسته بندی :


 

بازهم کلاف سردرگم بازهم تودرتو

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 5:45 - سه شنبه ۱۱ آبان۱۳۸۹

 

بانام خدا سلام

 سخني باشماعزيزان مشتري گروگ تحرير

 

Your image is loading...

کنارساحل گروگ دیروزصبح

دوستان عزيز،كاربران وبلاك گروگ تحريرسلام به شماعزيزان صبورگلايه دارندكه اين بنده دروبلاك عنوان بندي درستي ندارم مطالب همه تودرهم است ومشكل خواندن ومطالعه براي عزيزان هست دوستان وسروران بنده گوياشاعريك جايي گفته بودكه !

خوي بددرطبيعتي كه نشست

نرودتابه وقت مرگ  ازدست

بياييدبزرگواري كنيدومحمدآراسته وگروگ تحريرابي روتوش قبول كنيداينهاراكه بنده تودرتوولابلاي هم مينويسم براي اين است كه كاربران عزيزازنوشته بنده چيزي درك نكنندوكمترايراداملاءوانشاءودستورزبان ازاين فدوي توقع داشته باشندبنده رابامعايب به غلامي قبول كنندهرچندميگويند،غلام پيرخريدن چه فايده، بزرگواران ازاين شاخه به آن شاخه پريدن مخلص براي ردگم كردن وپوشيدن معايب نوشتاري است لاغير!همانگونه كه بنده باشماعزيزان بي رودربايستي مشكلاتم رادرميان مي گذارم شمانيزباعزت نفس خودتان وفروتني قبول كنيدكه بضاعت بنده همين است كه عرضه ميشوددوستي عزيزدست به جيب شده ودوهفته يي است قلم برداشته وكمك حال بنده شده است وبنده نيزازاين دوست عزيزكه خودم نيزتاكنون باايشان آشنايي ندارم فقط اينجاميتوانم ازايشان تشكركنم بنده مطالب خودراجداگانه ومطالب ايشان توضيح ميدهم هرچندلازم به توضيح نيست مكتوب ايشان بامسودات اين بنده زمين تاآسمان تفاوت دارد كه اوسواداكادميك دارد وبنده مكتبي، مثل اين مي ماندكه بنده غزلي ازسعدي وياحافظ بردارم توروزروشن بگويم مال خودم است ،امايك چيزبه شمابگويم وميگويم عشق به گروگ وبيابان وعلاقه بنده به فرهنگ ايران زمين ومكران  وقوم، بنده راواداركرده كه دركنارشمااهل سوادوحساب وكتاب قلم بزنم تادوستان عزيزتشويق بشوندوتلاش كنندبراي وبلاك نوشتن ومعرفي روستاهاشان دست به جيب شوندويادست به قلم كه الحمدالله همين حركت كوچك بنده بسياري راواداربه اين كاربزرگ كرده شمادرگوگل نام هرروستايي بخواهيدمي يابيد توضيح اينكه بنده محمدآراسته درسن شصت سالگي روبروي بانگ صادرات كنارمسجدجامعه گروگ ياراي نوشتن هرچه دلم بخواهدندارم بنده طبق قانون جمهوري اسلامي ايران چندتاعكس و خبرهاي محلي براي شمامي نويسم درضمن چندتامقاله هم براي دانش آموزان تهيه ميكنم كمكي ازدستم برآيدگروگ تحريربه بسياري ازدانش آموزان كه امروزدانشجوشده اندازطريق كتاب وقصه وداستان كمك كرده خودشان نيزقبول دارندمي مانداستادي بنده بسياري غصه اين كلمه استادي رامي خورندكه بعضي ازدوستان به ناف ماميبندنداي عزيزان فحش هاي چارواداري بعضي دوستان راتحمل ميكنيم باشداين چندنفرعوض آن فحشها اين استادي رابه مابدهنداستادنوشتن نه؟، استادگاوكاراستاداهنگري استادخرسواري استادسرنخل رفتن نخل ايواردادن استادماهيگيري اي بابا مابسياري ازكارهارابلديم كه اساتيدبزرگ دانشگاه بلدنيستنداگرميگوييددروغ ميگويم الحمدالله مادربيابان استاددانشگاه داريم يك شتربه ايشان ميدهيم رخت برآن ببنددوسوارببخشيدجمازشوندميگويم بلدنيست گاوهارابرداردوزمين راشخم بزند اينهارادست كم نگيريديك طورماهيگيري رادرست كندبگذاريدباهمين كلمه استادي خوش باشيم تافحشهاي دوستان عزيز رادرنظرات فراموش كنيم وبكارمان ادامه دهيم /پيروزباشيدوسربلند...

ياران !چه به اتفاق ديداركنيد

بايدكه زدوست يادبسياركنيد

چون باده خوشگوارنوشيدبهم

نوبت چه به مارسدنگون ساركنيد

**************************************************************************************

باتشکرازدوست بسیارعزیزوگرامی ساحل جاوید

 ( فرهنگ و معرفت )

شهرستان سیریک بین شهر زیبای چالاکو و آرامگاه (طاهر محمد و جاه ملک شنبه) وقبرستان قديم در محوطه ای دلنشين در انتهای خیابان فرعی و فضای بازو آزاد چشمانت به سوی ساختمانی خیره میشود که بر سر در آن نوشته است (کتابخانه) در اين جايگاه كه ذاكره تاريخ شما را به سوی خاطرهای شيرين و لذتبخش كودكی روانه ميسازد روزگاری نه چندان دور مردان و زنان زيادی برای ادای نذورات خويش به بارگاه اين دو بزرگوار مي آمدند . ودر ايام بازگشايی مدرسه مسير رفت وآمد كودكانی بود كه با كوله باری از كتاب و دفتر اين راه را هر روز طی ميكردند با ديدن اين منظره اغاز ميشودعطش بي انتهای آدمی برای رسيدن كمال و معرفت يعنی مطالعه اما افسوس كه نه نگاهی به آنسوست و نه سلامی با خود مي انديشيدم كه سر اين معامله در چه نهفته است در بحث خواندن و مطالعه بين هر ملتي بايد به عمق و فراخنای فرهنگی آن مردم نظر كرد كه اين مردمان از چه پشتوانه و پيشينه فرهنگی تاريخی برخوردار بودند و هستند زيرا فرهنگ هر مردمی يعني رمزها و رازهای زندگی ، زبان ، باورها ،خواسته ها ، هنر، بد و نيك ، اشتباهات و راستی ها خير و شر و ديگر موروثات اجتماعی و تاريخي .كه در مسير تاريخ اين ارزشها و معيارها به فرهنگ مردمی رفتاری ، كرداری منطقه ای وبومی مبدل ميشوند، يا اينكه ساير اقوام و ملتها اين ميراث را به اقوام و ملتهای ديگر منتقل ميكنند . فرهنگ وباورهای منطقه ای ما باز ميگردد به فرهنگ شفاهی زيرا بيشتر موروثات فرهنگی ما نشأت گرفته از اين فرهنگ است چون اين فرهنگ شفاهی از نسلی به نسل ديگر در مسير تاريخ انتقال يافته زيرا شرايط اقليمی و اجتماعی جامعه سنتی ما با چالشهای زيادی همچون فقر ،قهر طبيعت و بيسوادی روبرو بوده كه متأسفانه مردم اين منطقه دسترسی به يادگیری و کتابت علوم و رخدادهای زندگی خویش را نداشته اند كه بتوانند این گنجينه های فرهنكی خويش را بطور مكتوب حفظ و نگه داری كنند . بنا بر اين واقعيات عينی است كه مردم اين سرزمين با اعتماد به اين فرهنگ يعنی فرهنگ شفاهی زيست كرده اند زيرا هيچ دريچه ای برای حفظ اين گنجينه های تاريخی وجود نداشته كه آنها را بطور مكتوب حفظ نمايند . كار گروه فرهنگی ( سيريك شناسي) بايستی با جديت و سعه صدر با اتكا به اين واقعيات پا به ميدان نهد و بر مسولين آموزشي شهرستان سيريك نيز واجب الامر است كه به فرهنگ بومی و ارزشهای تاريخی مردم اين مرز وبوم با تكيه بر مطالعه همه جانبه دانش اموزان به این امر حیاتی اقدامات لازم را انجام دهد زيرا ما شاهد رفتارهای ناهنجار اجتماعی كه ريشه در عدم مطالعه و تحقيق است در بين دانش اموزان و پويندگان راه علم را مشاهده ميكنيم .

بازهم تشکرازکاربران وبلاک وبازهم تشکرازاستادعزیزساحل جاویدبه نوشته خودشان برقرارباشیدوپایدار

تامقوله دیگرخدانگهدار..


دسته بندی :


 

فرماندارجدید سیریک

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:28 - یکشنبه ۹ آبان۱۳۸۹

 

 

بانام خداوسلام

شنيده ها امروزاولين فرماندارشهرستان سيريك آقاي حاج آقاحسين سالاري جاي خودش رابا جاج آقافلاح عوض ميكندودرشهرستان نقل وانتقالاتي صورت ميگيرد انشالله هرچه باشد خيرآن به شهرستان سيريك برسد البته وبلاك نويسهاراگاهي براي توديع هيچ مسئولي درسيريك دعوت نكرده اند مانيزكه جزومعتمدين هم نيستيم كه دعوت مان كنند اماخبرهارا درسيريك نيوزميخوانيم ازين وآن خواهيم شنيدمسئولان رده بالاي دولتي همه خوب هستنداگرمردم باانهاهمكاري داشته باشندچون هيچ مسئولي به تنهايي خودش كاري انجام نمي دهدبه حاجي آقاسالاري درپست بعدي تبريك ميگوئيم وبه برادرفلاح كه باسيريك بيگانه نيستندنيزپست فرمانداري سيريك راتبريك ميگوئيم

توضیح اینکه حاج آقافلاح قبلاسمت ریاست آموزش وپرورش شهرستان جاسک داشته اند

افسوس بنده اين است كه تاكنون دفاتراسناددولتي استانهاي فارس واصفهان وبيشترين جاهاي كشورهنوزشهرستان سيريك نمي شناسندومينويسندشهرستان سيريك ميناب بايدپسوندميناب داشته باشه هنوزسيريك به عنوان يك شهرستان شناخته نشده است چراميدونم ولي نمي نويسم چون قبلا هم نوشته ام هم گفته ام .

 

توضیح اینکه شهر سیریک هنوزکه هنوزاست شهردارندارد وگویااین بارشورای محترم سیریک یک شهرداربزرگ وخوب میخواهدانتخاب کندکماکان آقای صالح سلیمانی کفیل شهرداری هستندمنتظرمعرفی شهردارنیزهستیم شایدانجادعوت مان کنندوچندتاعکس برای زیبایی وبلاک مان برای شمابگذاریم انشالله

................................................................................................................

 

 fc51xmby56kzewjdys9.jpgtd4irdswmac2tx2hq2a0.jpg

حاجي ملا محمدامامي ازاززماني ميگويدكه تازه چايي به گروگ آمده است ايشان ميگوينددرمكتب خانه بوديم برادرم حاجي قاسم به دبا رفته بوددربرگشت يك چيزي آورده بودديگ راآب ميكردوميگذاشت روي آتش تافوران ميكردبعدآن چيزي كه اسمش نمي دونستيم ميريخت درديگ وشكربه آن مي افزودوبراي مامكتبي هاهرنفريك فنجان ميدادشايدهشتادسال پيش  چايي ياازطريق دبا وياسوزاواردبيابان شده است چون كروكي هابيشترشان باسوزاوقشم دادوستدداشته اند ازدوران كدخدايي حاجي حسين ميگويدوحكومت بركت خان حاجي ملابه مسائل فقهي بيشترمي پردازدتاتاريخ

حاجي ملاهميشه مثل سابق خون سردآرام ودوست داشتني است: تابعد

w735n16qnqh2ynxxne8l.jpgaf2xjkrqs8nq2rkqdnd.jpg

sjxvjozlgcgb9m4ct4.jpg

این عکسهابانام طبیعت درگروگ توسط دختران دانش آموزمدرسه راهنمایی تهیه شده است

آن هم باموبایل دوربین دومگافکسلی

....................................................................................................

باتشكرازاستادساحل هميشه جاويدومنتظرنوشتهاي اين عزيزهستيم

 (تحولات اجتماعى چالشهای پیش رو )

تحول اجتماعى ، عمرانى درهر عرصه اى مستلزم نگرش علمى و برنامه ريزى شده و پیشبينى اصولى از موفقيت برنامه است چه كوتاه مدت يا دراز مدت كه اجتناب از آن يعنى عقب ماندگی در پیشرفت و توسعه در عرصه هاى مختلف اجتماعى. بنا بر اين واقعيت عينى ضرورت استفاد و كاربرى از دانش و تجربيات و توانايى ذاتى تمام اقشار اجتماعى مخصوصا متخصصان ، فرهيختگان ، بوميان با هر ديدگاه و نگرش فكرى در جهت توسعه و پیشرفت از ضروريات اجتناب ناپذیر محسوب ميشود . شايد ضرورتهاى عينى محيط زندگی ، ما را به اين واقعيت نزديك كند كه سير هر تحول مستلزم وحدت همبستگی است كه بايد آن را در واقعيت هاى عينى جامعه خويش جستجو كنيم .از آنجا كه ما تجارب زيادى در اين عرصه نداريم بنا به دلايل مختلف نبود يا عدم وجود كانونهاى فعال اجتماعى در جامعه ما به رشد تفكرات فرد گرایانه و خود محورى و نخبه پروری در اذهان اقشار مختلف اجتماعى با هر ديدگاه كمك زيادى كرده كه اين عوامل به عقب ماندگی در عرصه هاى مختلف تأثير ناهنجارى نهاده . در صورتيكه جامعه يك نظام جمعى است و پویایی و توسعه آن در خرد و تلاش همگانی ميسر است و در عصر نوين ارتباطات و تبديل عالم به دهكده جهانى نقش نيروى انسانى خلاق پويا و مبتكر به ضرورتى اجتناب نابذير مبدل شده است . لذا در اين شرايط حساس مسئوليت خطيرى بر عهده همه ماست كه با همكارى و وحدت نظر نسبت به توسعه و تحقق آمالهاى برجامانده مخصوصا مسئولين دولتى دست اندركاران حقيقى و حقوقى و كسانيكه در عرصه دنياى مجازى فعاليت ميكنند با هميارى صادقانه در اين امر خطير به همدیگر يارى رسانند زيرا شرط توسعه و پیشرفت مشاركت عموم است .
"ساحل جاويد "

 

رئيس‌جمهور درگفتگو با شبکه يک سيما: محتکران ضرر می‌کنند
احمدی‌نژاد: مبلغ 81 هزار تومان واريزی برای دو ماه است

 http://www.tabnak.com/nbody.php?id=73853 

 

نام نوزاد خود را در سایت ثبت احوال پیدا کنید
 

دسته بندی :


 

روستای گروگ_ ده گروگ گروگ دهستان

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:18 - شنبه ۸ آبان۱۳۸۹

 

حاجی ملاامامی

 

 zfjcqu8xlvkz45ilk01.jpg

دمی باحاجی ملامحمدعبدالرحمن امامی قاضی شرع مرحوم رئیس حسن افسری

 حاجی ملا وعبدالرحیم وخودبنده هرسه ازمکتبی های ملاقاسم معروف به حاجی قاسم عبدالرحمن هستیم حاجی قاسم برادرحاجی ملا است ایشان پیش برادرش مکتب بوده البته ازمکتب خانه پدرش ملاعبدالرحمن محمدسرتک نیزاستفاده کرده وچندسالی همراه باسیدعالم ودیگر طلبه علم دربندحاجی علی قشم درمدرسه قدیمی کمالی تلمذکرده است خودشان میگویدنودسال دارد اماعبدالرحیم به ایشان ثابت کردکه حاجی ملانودوهفت سال دارندازدوران برکت خان عبدالنبی صحبت کردحاجی ملادرخدمت مرحوم رئیس حسن بوده وهنوزدرهمان خانه بنداران سکونت دارد امروزجانشین ایشان حاجی حسین امامی سردفترازدواج وتلاق شهرستان سیریک است که تامیناب وجاسک نیزعقد ازدواج وطلاق انجام میدهندودرامورفقهی صاحب رای هستندسخن کوتاه تاپست بعدی حاجی ملا وعبدالرحیم بابنده صحبت ازدیروزوامروزوفردا

3qtqslkna4roeh3rr8uj.jpgpss4qsdjdljt6mz39ry.jpg

ادامه درپست بعدی

 

...........................................................................................

ازدوست عزیزواستادبزرگواربه قول خودشان ساحل جاویدتشکرویژه دارم ومتشکرم ازلطف ایشان بیشتربه خودم وگروگ تحریر

**************************************************

شهر من سلام

آمدم زيارتت كنم
زانو زنم به هيبت جلال شامخت
و هله اى زعطر ياسمن حمايل رخت كنم
روانه ميشوم به اوج قله تغيرو صبور
ترنم وصال ابر ومه
خيزش جدال باد و شب
كه خفته در پناه قامت بلند نخل
آمدم زيارتت كنم
آمدم به جشن لاله ها و التيام زخم كهنه جبين
"ساحل جاويد "

درود بر شما كه با استقبال شور انگیز خويش مسئوليت اجتماعى سايت (گروگ تحرير) را صد چندان كرده و تشكر بى پایان از جناب (آراسته ) عزيز كه اين امكان را به همه دلسوزان اين سرزمين فراهم نموده تا بتوانند خدمتى هر جند كوچک ارائه دهند
لازم ميدانم مراتب تشكر خالصانه اينجانب را ببذيرى اميد است كه با وحدت و همدلي در جهت توسعه منطقه و شهر خويش موفق باشيم .
"ساحل جاويد "

   (تعهد و مسئوليت اجتماعي)
با تمام وجود سعي ميكنم كه بين مسئوليتهاى مختلف اجتماعى ،كار، خانواده ، ومسائل روزمره زندگی وعشق به نوشتن و مطالعه برنامه اى تنظيم كنم كه بيشتر بنويسم و در خدمت مردم عزيز، جامعه و خوانندگان سايت وزين (گروگ تحرير) باشم تا از اين راه تعهد و صداقت خويش را به راهى كه همه به درستى انتخاب نموده ايم مثمر ثمر باشد . عشق به مطالعه ونوشتن انسان را به ذاكره تاريخ ، كشورها ، ملتها ، فرهنگ ، دانش ، آداب و رسوم و عقايد بي انتهايى ميبرد كه محور روشنگری و باز شدن دريچه هاى نوينى به زندگی است . با خود عهد كرده بودم كه هر روز يا دو روز يكبار به سايت وزين (گروگ تحرير) مقاله يا مطلبى بنويسم تا از اين طريق به خوانندگان و مردم عزيز سرزمينم اداى دين كرده باشم . آرامش خاطرى را در خويش احساس كردم و با درون خويش عهد كردم كه اين روند را با جديت ادامه دهم ، اما تمام تلاش و سعي و كوششم به شكست انجاميد. اما اينبار فرق ميكند زيرا استقبال شور بر انگیز شما مسئوليت مرا صد چندان كرده و به خود ميگویم ، آيا در اين جهان كسى وجود دارد كه براى رسيدن به آسايش و راحتى سعى وتلاش نميكند . يا آسايس و راحتى يك آرزوست كه تمام انسانها براى رسيدن به آن تلاش ميكنند زيرا آسايش و رفاه نياز انسانى است كه در تمام امور زندگی به آن احتياج دارد و اگر آسايش و رفاه نباشد تأثير آن بر روح و جسم و عقل و ذهن چنان وحشتناك است كه از انديشيدن و عمل كردن انسان را باز ميدارد . زيرا شما نميتوانيد به تنهايى جهان را تغيير دهيد اما ميتوانيد وجود خويش را تغيير دهى . انسان ميتواند شيوه زندگی ، خواسته ها ، شاديها غمهاى خويش را از راه انديشيدن درست تغيير دهد . دانشمندان علوم اجتماعى و با تجربه ها اعتقاد دارند كه آنچه درافكار و رفتار ما اتفاق مى افتد حاصل نوع نگرش و ديدگاه اجتماعى ما نسبت به زندگی و آنچه در جريان هست بستگی دارد زيرا انسان قادر است كه با افكار پوینده خويش بر عملكرد و كنش ها و نگرش خويش كنترل داشته باشد . و با اين طرز تفكرانسان ميتواند خوشبختى را با دستان خويش به ديگران هديه كند . با خواندن پیامهاى سراسر مهرو عاطفه كاربران (گروگ تحریر) و زحمات بى شائبه استاد (آراسته) عزيز اين قدرت و اراده زيبا را در درون خويش احساس كردم و ميكنم كه ما به درجه اى از شعور و مسئوليت اجتماعى رسيده ايم كه به عهدى كه با درون و وجدان خويش و خوانندگان عزيز بسته ايم بر آن وفادار بمانيم و هر روز و هر هفته و ،،،، با مطالب و مقاله هاى جديد و در شأن و منزلت مردم عزيز در خدمت باشيم " شاد باشى "
" ساحل جاويد "

 

13 قلم از كالاهاي مصرفي خانواده‌ها يارانه مي‌گيرد

http://www.tabnak.com/nbody.php?id=73636

http://www.tabnak.com/nbody.php?id=73541

محسن رضایی پسر کروبی را اخراج کرد
 
 
منتظرباشید

دسته بندی :


 

پیشرفتهای سیریک بعدازشهرستان شدن چشم گیربوده است

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 7:4 - چهارشنبه ۵ آبان۱۳۸۹

 

 

بانام خداوسلام

 بازهم چشم به راه معرفی شهردارازطرف شورای محترم اسلامی شهرسیریک هستیم باهمدلی که درشورای محترم برای کاروآبادانی وعمران سیریک به وجودآمده همین زودی است که شهرداری خوب وباکفایت معرفی شود قلب شهرستان سیریک درشهرسیریک میطپدعزیزان معتمدین سیریک وبزرگان شهرسیریک نیزبااعضای محترم شوراهمکاری لازم داشته باشنددرامرانتخاب شهردار باآرزوی موفقیت برای شورای محترم دراین مقطع حساس که هرتصمیمی ازطرف شورای محترم اسلامی گرفته شودبرای مردم سیریک محترم است وسایل کارمهیاست وشهرستان سیریک تایکسال آینده یکی ازقطب اقتصاداستان هرمزگان وکشورخواهدشدانشالله ..

 

 

pjar6rahmytm751vdwlx.jpg

l9wzh9epgavpkp2a3pa.jpg

عکسهای موبایلی دختران مدرسه راهنمایی

اعتیادبه کراک خودرانشان میدهدچندروزپیش یک جوان درگروگ خودکشی کرداوبلعیدن چندین قرص دربیمارستان میناب فوت شددیروزهم اطلاع حاصل کردیم یک معتادبه کراک اهل پابیردربیمارستان فوت شده است اعتیادبه کراک داردخودنمایی میکندوبایدمنتظرماندفکرکنم وقت آن رسیده است که کاری صورت گیردچه بایدکردمعتادین کراک دربیابان زیادهستندوعاملین وواردکنندگان وفروشندگان نیززیاداینکه کراک معتادین رابعدازدوسال میکشدواقعیت داردخانواده هااین خطربایداحساس کنندوبامامورین امنیتی همکاری لازم داشته باشندبرای شناسائی فروشندگان ومصرف کنندگان این موادخانمان برانداز

.......................................................................................................................

 

(جايگاه واقعى مردم و شهر ما كجاست ؟)

درلحظه هاى جدال تاريك شب سر بر بالين مينهم با اولين نگاه بر سالهاى فردوس عمر، لحظه ترنم امواج مهر و عاطفه بر آغوش گرم مادران . لحظه وداع عروسكهاى خفته در كنج (سراح وسرگ ) لحظه هاى خيال و آرزوهاى نهفته در رؤياى كودكى ، لحظه شور جوانى و شاديهاى زود گذر، وعطش سيرى ناپذیر قلم كه بر سرانگشتان خسته چنان به آدمى شعف و شوق ميدهد كه براى نوشتن مطلبى كوتاه همجون شبانى در فراخناى بيابان برهوت درشبى مهتابى وتلنگرخيال با سكوتى مطلق و رؤيايى ديوانه وار سر به آستين كوههاى بلند واستوار بگذارى "
اميد و نشاط وسرزندگی در روحيه مردم هر جامعه از اساسيات توسعه و تحول آن جامعه است ،هيچ تحول وتغيير اجتماعى با آمال و آرزوهاى انسانى تحقق نمي يابد ، مردم ورهبران سياسى – اجتماعى هر جامعه اگر بنشينند و آرزوى تحول اجتماعى را داشته باشند ، مردمى شكست خورده محسوب ميشوند – حركت و تلاش اساس پیروزی است وبرنامه ريزى موفق وايمان محرك پیشرفت و توسعه . ضرورت اجتناب ناپذیر و بنيادى هر جامعه مدرن وتوسعه يافته ، دارا بودن زير ساختهاى مهم اقتصادى – مشاركت فعال بخش خصوصى ومردم در توسعه پایدار آن جامعه محسوب ميشوند ، وجود نيروهاى متخصص و كار آمد – عدالت اجتماعى – وجود آزاديهاى اجتماعى وفردى در چارچوبب قوانين آن جامعه از مصاديق و مضامين آن جامعه است كه در وحدت و همدلى و يكبارجگی تبلور ميابد بنا بر اين حركتى نوين ، و همتى والا در سير تحول اقتصادى، اجتماعى ،فرهنگی و ،، براى پیشبرد توسعه همه جانبه ترسيم اهداف كوتاه مدت وبلند مدت را بايد آغاز كرد . آيا ما به عنوان شهروندان به حق وحقوق و مطالبات اجتماعى خويش در چارچوب قوانين مدنى كشور آگاهی واشراف داريم ؟آيا ما ميتوانيم بر بلنداى شكوه و عظمت آبهاى نيلگون (خليج هميشه فارس) همچون نگينىپرفروغ باشيم ؟ آيا اين يك رؤياى تحقق ناپذیراست ؟ آيا اين يك تخيل است كه هر انسانى در مخيله خويش آن را ترسيم ميكند و به دور از واقعيتهاى اقتصادى ،اجتماعى عينى جامعه است وفقط آنها را در ذهن ترسيم ميكنيم. آيا عقب ماندگيهاى موجود در منطقه از عقب ماندگی هاى اقتصادى – اجتماعى فرهنگی ساليان گذشته در اذهان مردم ماست ؟ آيا منطقه ما از نظر موقعيت اقليمى ،فرهنگی ،اقتصادى در جايگاهی است كه بتواند بعنوان يك شهر توسعه يافته در استان قرار گیرد ؟آيا ما ميتوانيم در چارچوب قوانين حاكم بر كشور به خواسته هاى قانونى بر حق خويش برسيم ؟ آيا مجريان ومسئولين دولتى در اين راستا به وظائف قانونى خويش به درستى عمل كرده اند ؟ آيا اختلاف سليقه هاى سياسى و فردى و عدم داشتن نيروهاى خلاق و نخبه و عدم وجود كانونهاى اجتماعى فعال باعث كندى اين روند شده است ؟ ضرورتهاى عينى جامعه ما چیست؟ نيازهاى مبرم در عرصه هاى مختلف اجتماعى كدام است ؟ جه راهكارهائى حلال اين مشكلات است ؟ آيا مشاركت عمومى مردم بعنوان وارثين اصلى اين خواسته ها ضرورت دارد ؟ وظائف روشنفكران و نخبگان جامعه بعنوان پیشتازان فكرى كه اگاهی عمومى را در چهارچوب قوانين حاكم به شهروندان ميرسانند چیست؟ آيا مجريان و مديران محترم اجرايى به نظرات و خواسته هاى مردم فهيم باسخگو ميباشند؟ آيا مسولين اجرايى به اين سؤالات وبه هر سؤال ديگر شهروندان ما در جهت بيگیری و تدوين خواسته ها و ارائه آنها به مقامات عاليرتبه اجرائى كشور براى اجرا و تدوين برنامه اى مدون برای رفع مشكلات و معضلات اجتماعى و پویایی و توسعه و پیشرفت منطقه وشهر اقدام ميكنند ؟ " اين سوالاتى است كه سالهاست در ذهن مردم فهيم ما باقى مانده است . جواب با كيست ؟

ساحل جاويد

سلام

سلام بر آخرین آهنکها
سلام بر آخرین گل سرزمین
سلام به نخلی از جنوب به گیلاس شمال
به پسته کویر بیستون سرکشیده ناله آبشار
سلام بر عاشقان عشق و اشکهای تلخ
یاد باد آهنگ گنجشکها و چشم آهوان
در جستجوی بهار به یادت بودم
میگویند خواهد آمد
دیر بود اما آمد
و مرا شاداب کرد عطر گل یاس
زمین همچنان بوی باد میدهد
وقت غم نیست در جدول عاشقان
خواهم آمد و در دستان با کوله باری از گل وگیاه
با خاطره ها سلام بر خاطره ها
سلام بر آخرین آرزوها سیل اشکها بر چشمان انتظار
سلام بر اولین نگاه ، عشق و آخرین وداع .

"ساحل جاوید "

 باتشکرازدوست خوبم وتحمل شماکاربران گروگ تحریر

 

دستگیری 29 زائر حج به اتهام حمل مواد مخدر

http://www.tabnak.com/nbody.php?id=73239


دسته بندی :


 

درانتظارمعرفی شهردارشهرسیریک

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:39 - سه شنبه ۴ آبان۱۳۸۹

 

 

بانام خداوسلام

 

سلام

وصبح عزيزان بخيروخوشي

ديروزعصر سعادتي دست دادتا،همگام باحاج آقاي امينايي ومهندس جلالي شهرداربستك وهمچنين آقاي عبدالحميدسعديني وحاجي عيسي ملاحي،به سيريك برويم وازمسجدجامعه سيريك ديدن كنيم مسجدجامعه بزرگ وزيباي سيريك هديه مخيرين بستكي هاي بزرگوارست درشهرستان سيريك كه زيرنظراستادحاج آقاامينايي وبانظارت مهندس عبدالمجيدآراسته ساخته ميشودبالاي يك ملياردتومان بودجه البته درتحويل وآماده شدن به موقع  مسجدكمي تاخيرشده است..

ديروزدرسايت سيريك نيوزخواندم كه اين مسجدبزرگ براي نمازعيدقزبان امسال آماده نمي شودالبته حق باآقاي محسن زره زاده بودكه صاحب خانه است، وهنوزخرده كاري ها وريزه كاريهاي مسجدباقي است وكارمي برد چندين عكس ازمسجدجامع ازنزديك

y9nstkcgs8u0lmao2ir9.jpggnpxux4zw077hnjbctb8.jpg

xv66ty3o6dwzonedig6x.jpg2qymyhj0gq21b9hhr3p.jpg

28xa9g54nreyq4h7olhy.jpgze1cvg2vcdz41sh2wiq.jpg

a1yjtl4gzymt80cnhnk4.jpgrj6awxw0qbzi2ofem5x8.jpg

1l1rk2l9kj7bav2qfjro.jpg6mfhhiysf6in0v27jsbv.jpg

8q9v7og3lex4hqcjde0.jpg5g4cb1fu7ex5fwyazjp.jpg

fa0r3sdrtyma5cediqv.jpgk0jf884pb1imr29bsc4i.jpg

b9zmz4t0ml33qqat53fj.jpg

............................................................................................

اطلاع يافتم شوراي محترم شهرسيريك درنشست ديروزباحضورهمه اعضا تشكيل جلسه داده است تاازبين گزينه هاي معرفي شده بهترين گزينه راانتخاب كنندباصمميتي كه بين شوراي محترم شهرسيريك وعشق به خدمت به سيريك هست انشالله به زودي شهردارجديدمعرفي خواهدشد باكناررفتن آقاي عبدالحميدسعديني ازانتخاب شدن به عنوان شهردار راه براي ورودجوانان خوب سيريكي بازشده است وانشالله ازبين جوانان نخبه سيرك يكي براي شهردارمعرفي خواهدشدانشالله معتمدين وريش سفيدان سيريك غيررسمي باشوراي محترم شهرهمكاري وهمفكري لازم راداشته باشندتاشهردارجديدازپشتوانه راي مردمي نيزبرخوردارباشدبنده براي شوراي محترم شهروشهردارجدید سيريك آرزوي موفقيت دارم..

................................................................................................................................

http://www.tabnak.com/nbody.php?id=72919

7 بيماري مهم مشترك ميان انسان و حیوان
 
 
تاریخچه بنای کعبه + تصاویر
 
 

 http://www.tabnak.com/nbody.php?id=72949

 

30درصد 81 هزار تومان پس انداز می‌شود
 
 

دسته بندی :


 

ادبی

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 11:1 - دوشنبه ۳ آبان۱۳۸۹

 

 

بانام خداوسلام

 

اطلاع یافتم امروزشورای شهرسیریک نشستی درشهرداری برای انتخاب شهردارشهرسیریک برگذارکرده ست انشالله شورای محترم شهربتواندشهرداری لایق وبومی برای سیریک انتخاب نمایندبنده پیشاپیش هرکس شهردارباشدبرای ایشان موفقیت ازدرگاه خداوندمسئلت دارم.همچنین برای شورای محترم ازخداوندتوفیق خدمت برای شهرسیریک آرزومندم

 

 

فال حافظ

رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

لطیفه‌های عجب زیر دام و دانه توست

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

که این مفرح یاقوت در خزانه توست

به تن مقصرم از دولت ملازمتت

ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی

در خزانه به مهر تو و نشانه توست

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار

که توسنی چو فلک رام تازیانه توست

چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

از این حیل که در انبانه بهانه توست

سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

 

Your image is loading...

 

 

...........................................................................................................................

شاعرگروگي عبدالرحيم ملايي ،بعدازجدش حاجي حيدرعبدالله نيزازبيسوادي وكم سوادي خودميگويدعبدالرحيم بسياري شعردارد كه ديگرفراموششان كرده چون خودسوادنوشتن ندارد اوحافظ بيشترقرآن كريم است وازادبيات بسيارميداندبيش ازهزارشعروغزل ازاشعارشاعران بزرگ به فارسي وعربي ازحفظ داردبنده قصدم معرفي ايشان نبودهمين چندشب پيش داشتيم صحبت شعروادبيات ميكرديم اوبرايم چنين گفت ..

 

مراچون كه سرمايه علم نيست

چه مفلس زديناردستم تهي است

ندانم نوشتن ندارم قلم

كه شعركنم نظم وسازم رقم

 قصوري اگرباشدم دربيان

به اصلاح كوشيدش اي دوستان

مرحوم حاجي حيدرنيزگفته بود كه سوادي نداردوعلم پيش علم داري نه خوانده مثل خودبنده

نه خواندم علم پيش علم داري

اگرسهوم كه معذورم بداريد

نه خواندم بوشجاع وقرت العين

كه تايابم مقا م كاب  قوسين

واماعبدالرحيم شعري براي سنگ قبرمرحوم ميراورنگ گفته وياسروده

ايشان قصيده يي سروده اندبراي سنگ قبرمرحوم ميراورنگ جدميرهاي مدفون درگروگ گفته شاعر،ميراورنگ درقرن يازده هجري قمري درگروگ ميزيسته است

بنده ازشاعرگروگي واستادخودم عبدالرحيم ملايي تعريفي نمي كنم ولي هرچه باشدبچه ولايت است   ميرهاي ساكن كلبا وامارات ازايشان خواسته بودندسنگ قبري براي مزارمرحوم ميراورنگ درست كنندوايشان سنگي راسفارش دادندكه موردپسندبنده نبودوآن سنگ عوض كردندوقصيده يي برآن سنگ نيزسروده اندالبته امروزه سنگ برقبرنصب كردن وشعرگفتن واحياي قببوردربين علماصوابي كه ندارد گناه نيزمحسوب ميشودبنده قبلا گفته بودم بنده مزاربان گروگ هستم براي احياوزنده نگه داشتن تاريخ بيابان وگروگ هميشه تلاش ميكنم هرچندكسي گوش ندهد..

به دوست عزيزم آقاي محمدشريفي نيزگفته بودم اين شعر دروبلاك مكران شناسي شان چاپ كنند

انشالله شعرهمراه عكس درپستهاي آينده ميگذارم

 

Your image is loading...

طبیعت درگروگ عکس ازدختران راهنمایی باموبایل دومگافکسلی

....................................................................................................

واماتشکرازدوست عزیزساحل جاویدبه گفته وفرمایش خودشان انشالله این همکاری دریغ نکنند

 سيريك شناسى – مأموريت مقدس ، آرزوهاى ديرينه ، افقهاى جاويد .

برخلاف اعتقاد بعضى افقهاى روشن دور از دسترس نيستند . اما چشمهاى ما آنها را دور ميبينند و فراتر از آن اين است كه نگاه را به افقهاى فرا رو باز نميكنيم . گاهی يك چشم را باز و دومى را بسته نگه ميداريم ، يا حتى گاهی هر دو را بسته نگاه ميداريم . و اگر چشمها را باز ، اما ذهن و احساس خويش را بسته نگه ميداريم ، بطوريكه نگاهی تنگ و تاريك كه زيبايى ها را به كندى ميبيند و بر روشنايى ديد ما سايه مى افكند . بازنگری افق هاى روشن پیش روى نيازمند بازگشت و نگرش نوين به ديد ما دارد كه چگونه اين افقها را در ذهن و روح و احساس خويش ترسيم كنيم . در پیش روى هيچ فرصتى نيست اگر حقيقت زندگی را آنچه كه جريان دارد
نبينى . و به اين راه بايد اعتماد كنى . بايد قدمها را با اعتماد و اعتقاد و اطمينان برداشت . اولين قدم ، يعنى قدمهاى استوار بعدى ، يعنى اعتماد به نفس كه گرانبهاترین سرمايه براى بقا و زندگی است . يعنى اعتماد به نفس كه گرانبهاترين سرمايه براى بقا و زندگی است .
آيا تا به حال از خود پرسيده اى كه به چه مى انديشى ؟ به محيط خويش، به مردمش ، به خانواده ، به ديوارها و پننجره ها و اكنون به چه مى انديشى به سقف يا به عكسهاى به ديوار آويزان؟ آيا به دور خود هوا را ميبينى ؟ آيا ذرات غبار را تجسم و لمس ميكنى ؟
آيا به قطره هاى باران مى انديشى ؟ آيا به ابرها مى انديشى كه قطره هاى باران را تولد ميكنند ؟ آيا ميتوانيد به درون خويش همان اندازه بيانديشى كه در برون رخ ميدهد ؟ امتحان كن ، سعى كن ، فكر كن بعد جواب بده . و اين درسى است در اخلاق و هنر . درسى است در اقتصاد ، جامعه شناسى ، و جغرافيا . اين تلاش درون تاريخ است . به جشمان خويش بياموز آنچه را ميبينند به درون آنها بنگرند . سعى كن اين تمرين را از تمام زوايا ادامه دهى . تجربه كن و تمرين را ادامه بده كه به تدريج به جايگاهی خواهى رسيد كه نيازى به عينك نميبينى . حتى از اين پس به پوشيدن آنها نيازى نداری. چشمان شما به آينده مينگرند. مانند پوست كه به جسم چسبيده است . بنگر به زندگی و غرق در اكسير آن بشو. بياموز از دريچه نگاه و چشمان را به سوى افقهاى روشن روانه ساز ، زيرا مردان كوچک ، کوچک ميانديشند و مردان بزرگ اراده ميكنند و عمل . شاد باشى "ساحل جاويد

 

 كلمات رنگین -

در عنفوان جوانى به پیری ميروند امواج خيال
با اندوه و سختى هاى بزرگ وآمال بر باد رفته زمان
فراستهاى جنون ديرپا
خواسته هايى كه همچون صاعقه در ضمير خاموش شكوفا مانده اند
سختى زمان بر اكتاف صبور مثل
تلخى نگاه به تاراج رفته است
ودستان شهامت و مردانگی جراحت انداخته اند
بر پیشانی روزهاى وصال
و در آن سوى رغبت
أثر عاجز است از ديوارهاى هواى نفس
شرمندگی بر روزها و روزنه ها
شرمندگی آينه و ديدن جروح روح
بين ستاره و ستاره اى ، ستاره سومى زيباتر از صدا
در كهكشان سقوط زمان و مكان عاطفه
ميدمد نبض هنوز در انقباض خون
وجاريست عمر در آسمان كشف كائنات
روزهاى آفتاب
اينچنین گذشت ، سالهاى بقاى عشق و سرنوشت .
بين پنجره و پنجره همسايه
عابريست در تنازع بقا
ميگرید ، ميخندد ، و میپرسد از عمق فاجعه .

ساحل جاوید " موفق باشی

 

 Your image is loading...

بافال حافظ شروع کردم وباعکسی ازنارنجستان خواجه حافظ پایان دادم

بازم منتظرباشیدباهم هستیم عزت شمازیادباد


دسته بندی :


 

شهرستان سیریک به روایت تصویر

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:51 - یکشنبه ۲ آبان۱۳۸۹

 

بنام خدا

وسلام

بنده شرمندلطف بی پایان شمابه خودم ووبلاک گروگ تحریرهستم وازهمه بازدیدکنندگان این وبلاک متشکرم

سیریک بعدازشهرستان شدن داردپیشرفت میکندپیشرفت همه جانبه ازاسکله گرفته تاساختمن های تجاری ودولتی

مغازاهاودگرگونی که همت وبزرگواری مردم بیابان رابیشترمیطلبدبنده دیروزدزدکی سری به بازاربزرگ سیریک زدم وازپیشرفت

کاردیدن کردم جاداردبگویم تاپایان سال بندرسیریک به یکی ازبهترین شهرستانهای تجاری توریستی استان مبدل

خواهدشدبنده به دوستانی که چندسال است دربیرون سیریک زندگی میکننداین نویدمیدهم تایکسال دیگرانشالله

ماشاهددگرگونی بسیارچشم گیری درشهرستان باشیم انشالله...

Your image is loading...

مسجدجامع اهل سنت سیریک برای عیدقربان افتتاح میشوداین مسجدیکی اززیباترین مساجدجنوب استان هرمزگان است

Your image is loading...

مسجدجامع حضرت صاحب زمان سیریک وبازارچه آن این مسجدنیزاززیبایی بسیارخوبی برخورداراست وبرزیبایی شهرستان افزوده است

Your image is loading...

ساختمان شهرداری شهرسیریک که یکی ازکارهای بزرگ آقای الهیارطاهری برای شهرداری سیریک بوده ولی چندروزبعدازرفتن ایشان افتتاح شده واینک صندلی آن خالی است تابراین صندلی زیباکه تکیه زندهرکه باشه انشالله خدمت گذارمردم شهرسیریک باشدودرخدمت مردم

Your image is loading...

این نیزآتش نشانی شهرستان سیریک ازکارهای  مهم شهردارآقای طاهری

Your image is loading...

اما این شرکت تعاونی مرزنشینان شهرستان سیریک است این نیزساختمان خوبی برای خودش ساخته حرف وخدیث درباره آن زیاداست دیروزبنده دزدکی انجاسری کشیدم البته بنده شنیده بودم که امسال شرکت تعاونی حاتم بخشی کرده وبرای هرعضوخودده کیلوبرنج میدهدامابنده نفهمیدم که این برنج درراه خدامیدهندوصدقه سرمایه گذاری مردم است ویا اینکه درآمدسرمایه گذاری است وخلاصه این یکی راتاکنون نه فهمیده ام چون بنده نیزعضواین شرکت هستم ولی برای گرفتن ده کیلوبرنج نمی روم پنجاه کیلویی میدادند میگرفتیم البته بسیارشلوغ بود وبیشترمراجعه کنندگان زنهابودندوبنده موفق نشدم عکس جمعیت بگیرم صبرکنیم یک روزی این رانیزخواهیم فهمیدولی خداییش اگرحق مردم میخورید خودتان دانیدومردم سرپل صراط

...........................................................................

بازاربزرگ سیریک درکنارجاده میناب سیریک جاسک یکی ازبزرگترین پروژه های شهرستان است واین بازاربزرگ انشالله تانوروزاگرهمه آماده نشودباری قسمتی ازآن شروع بکارخواهدکرداین پرژه بزرگ زیرنظرآقای مهندس علی آباداست انشالله  به زودی آماده شودوباعث اشتغال زایی وکسب وکارورونق تجارت درشهرستان بشودکه میشودبازربزرگ است

 

Your image is loading...

Your image is loading...

Your image is loading...

Your image is loading...

Your image is loading...

 

Your image is loading...

این ساختمان هادرسفراستاندارمحترم استان به شهرستان سیریک افتتاح شده اندواکنون آماده فروش هستند

........................................................................

درمان بسترشهرستان سیریک دارندشبانه روزی کارمیکنندپیشرفت خوبی دارد بیمارستان بیست تخت خوابه

این واجب ترین کاری بودکه درسیریک بعدازشهرستان شدن شروع شدوبسیارلازم است

Your image is loading...

Your image is loading...

عکس بافصله گرفته شده است هرچه هست شماقبول کنیدشهرستان سیریک درحال پیشرفت وشکوفایی است

شعبه بانک کشاورزی وبانک سپه نیزدرشهرستان اضافه شده نیروی انتظامی آن ستادمنطقه یی شده است

باآرزوی اینکه این عکسهای نه چندان خوب اماگویای حقیقت تلاش برای آبادانی شهرستان سیریک موردقبول شماعزیزانی که درسیریک نیستید قرارگرفته باشد

 


دسته بندی :


 

باهم هستیم دوستانه

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:46 - شنبه ۱ آبان۱۳۸۹

 

http://www.biabanzamin.blogfa.com/post-15.aspx

 معتادین به کراک دوسال بیشتروقت ندارن
وبلاک بیابان زمین آقای رئیسی مطلب علمی دوستان بخوانند

بانام خداوسلام

Your image is loading...

دراین مکان همه دوربین به دست ویاموبایل به دست دارندفیلم وعکس برداری میکنندهیچ کس بیکارنیست

                      ..........................................................

ازبرادرعزیزودوست قدیم که فراموش نمیشودآقای حسن رئیسی برای ارسال عکس فرزندانش متشکرم هرچنددیگربرای بنده رسیدن به کناررودتایمزدیرشده است دیر!

Your image is loading...

کیدی وابراهیم به گفته خودحسن آقا

 

حال دل باتوگفتنم هوس است

خبردل شنفتنم هوس است

صبح عالي بخيربنده هيچ ندارم بگويم

مينويسم ، ازدوست شكردارم وازروزگارهم،تشكرازشماعزيز وبزرگواروتشكرازصبروبردباري بينندگان وبلاك گروگ تحريركه بنده راچندسال تحمل كرده اندمسئله شوراي شهرسيريك ماننديك عروس وچندداماد است ،بنده ازفضولي خودم نگاهي به آن دارم امازوداست پيش بيني كنم كه اين ساختمان آجرسوفالي زيبا وآن صندلي عابدفريب شهرداري راكه دربغل مي گيردمنتظرباشيدباهم هستيم بنده عكسي ازاين ساختمان نيزندارم هرچه هست شهرداري به ساختمان خودش نقل مكان كرده اماعلاقه شهرداربودن گويابربسياري ازدوستان عزيزهست منتظرميشويم زوداست اين فضولي هيچ وقت دخالت درامورنيست شهروندجمهوري اسلامي هستم وبه امورشهرستان وآرامش وآباداني آن علاقه مندانشالله هرچه زودترشهرستان سيريك شهردارداشته باشد شهردارداشته باشدتاعمران وآباداني مركزشهر شروع شودقلب شهرستان درمركزشهر تكان ميخورد،وبنده شعرهمشهري واستادخودم عبدالرحيم رافراموش نمي كنم !!!!!

شاعرگروگ واستادخودم عبدالرحيم ديشب اين شعرخودش برايم خواندكه الحق حق باشاعربزرگواراست

ميالازبان رابه گفتاربد

كه بيشك شودآن بدي برتورد

ماندازتيرازكمانت زكف

چه انداختي بازنايدبه  گف

............................................................................

کودکان نشسته می خوابندکه کودکان که چه عرض کنم بزرگان نیزنشسته می خوابند

 

 Your image is loading...

 

 نوشته ساحل جاوید:به گفته خودشان که جاداردازاین دوست عزیزصاحب قلم برای همکاری بااین پیرمردتشکرویژه داشته باشم متشکرم وممنون

میراث فرهنگی در سراشیبی سقوط
نمیدانم ، آیا ترس از گذشته است یا اشتیاق دیدار فردا ؟ آیا وحشت از آینده است یا آمادگی برای جدال و امید و زندگی ؟ این مقوله ای است که امروز نگاه تمام مردم جهان به آن معطوف است . از خود میپرسم که (سر) این بازگشت به گذشته در چیست .بازگشت به گذشته و میراث فرهنگی و زیبایی های آن . احساس غریبی همه را احاطه کرده . در تمام عرصه های زندگی - در عواطف ،احساسات ،منزل ،مدرسه ، محیط کار و دیوارهای آهنی .و چنان به گرد خود میچرخیم که رسیدن به آن در خلاقیت و پویايی زندگی مسکوت مانده است . بازگشت به غرور تنیده در خاطر زمان . میراث فرهنگی یعنی خلاقیت انسان ، شکوفایی انسان ، شکستها و ناکامیها و جدال خستگی ناپذیر او با مهر وقهر طبیعت لجام گسیخته ، جدال انسان با زیبایی ها وسنتها و خواسته ها ، جدال بین هویت و ریشه های تنیده در جبین خاک . تسلیم به گذشته و روشنی به آینده و آرزوهای نهان . تحقق آرزوهای بشری میسر نیست جز به ایمان حقیقی و اهمیت درست در پیشرفت و توسعه محیط زندگی .آيا ممکن است که دوباره به میراث عظیم تاریخی فرهنگی نسلهای تلاش ، کار و زحمت و مقابله با طبیعت خشن که جزعی از تاریخ و نقش طلایی در وجدان زمان است برسیم ؟ یا اینکه با گذشته ای که فقط باید به آن افتخار کرد یا نکرد بسنده نماییم . معنی و مفهوم میراث فرهنگی از دیدگاه و منظر فکری تنگ و تاریک بعضی ها یعنی فقط صنایع دستی - پوشاک و آداب رسوم ،،،،،،،، و،،،،،،،، و صحنه ای تاریک از زندگی گذشته است که در ذاکره تاریخ مانده و دیگر نه روح و نه کاربردی در عرصه زندگی نوین دارد .میراث فرهنگی فراتر از این است - میراث تاریخی یعنی فکر ، زبان ، آثار ، و پویایی زندگی در گذر زمان . میراث فرهنگی یعنی ارتباط معنوی و مادی تاریخ فرهنگ وهویت قومی ملی دینی و احترام و تمکین زیبایی ها ی فکر انسان و تآثیر آن در پویايی و شکوفایی جامعه . اما امروز شاهد سقوط تدریجی این زیبایی های منطقه ای هستیم . سقوط نافرجامی که از وجدانهای بیدار و مسولین و مردم فهیم برای شکست این صدای سنگین استمداد میطلبد . باید با جدیت و با اهمیت و صادقانه اقدام عاجل و لازم وشایسته را مبذول داشت ، تا هم از بعد اجتماعی و هم از بعد اقتصادی به شهر و زندگی مردم منطقه رونقی داده شود . واین ارزشها به نابودی نگراید .بر کارگروه فرهنگی "سیریک شناسی" واجب است که با درایت و همت و جدیت از اقشار مختلف اجتماعی استمداد بطلبد که در جهت احیا و بر پایی و زنده نگه داشتن این گنجینه های معنوی و طبیعی تلاش نمایند . زیرا که بقا و احیای این سراي مستحکم معنوی یعنی شاديهاي ما ، يعني غمهاي ما یعنی حضور ما یعنی تاریخ ما یعنی زبان ما یعنی هویت ما و در آخر یعنی بقای ما .
شاد باشی - ساحل جاوید"

....................................................................................................................................................

سلام - جمعه عالی بخیر "

احترام به خويش

احترام ذات يعني احساس زيباى انسانى و ارزش نهادن به شخصيت درونى و حقيقى خويش و لذت دلپزیر از گفتار و تاثير آن به محيط پیرامون.شايد تعريف احترام به خويش مقوله بسيار سنگین و مشكلى باشد ، اما آن تنها نگاه و احساس دلنشيني است در مقابل وجدان ذاتي خويش يا افتخار و عشق به دست آوردهاى درون خود در آينه تمام نماى روح .احترام به ذات خويش بر ميگردد به شيوه اراده و كنترل بر تمايلات انسانى كه جگونه و چطور با ديگران و محيط زندگی خويش برخورد سالم و قابل تقديرى داشته باشيم ،اما در مقابل عملكرد ، كنش و رفتار بعضى از افراد جامعه انسانى واشخاص اين معادله تغيير ميكند وبه ناهنجاريهاى بى محتوى اجتماعى سرازير ميشود . شايد بعضى از ما به اين اعتقاد برسيم كه شخصيت ظاهرى ، جايگاه اجتماعى يا مادى فرد نشانه يا معادله احترام اشخاص در جامعه است .در حقيقت امر احترام ذات يعنى قدرت بينش به درون و ارزش فطرى نه در شكل و محتوى و ظواهر برونى انسانى . دانشمندان علوم اجتماعى معتقدند كه ذات فرد و عملكرد اجتماعى و آگاهی و شناخت او تبيين و معيار ارزش وى در روابط انسانى و اجتماع محسوب ميشوند و تبلور شخصيت فرد همراه با تولد وى به تدريج رشد يافته و در رفتارها و كنش هاى او تأثير ميگزارد زيرا انسان موجودى اجتماعى ،جستجوگر ، حقيقت ياب است كه براى رسيدن به اين آرمانهاى درونى خويش سعى ميكند كه بر ناملايمات بيش روى در محيط زندگی به ستيز بر آيد . وبراى حل آنها راه كار مناسب اتخاذ نمايد . عزت نفس در برابر ديگران يكى از مقوله هاى انسانى در روابط اجتماعى است كه به صورت پنهان و آشكار در عملكرد افراد متبلور ميشود . احساس انزوا و افسردگی كه ناشى از ناملايمات اجتماعى است يكى از فاكتورهاى است كه به انسانها اين قدرت را ميدهد كه به ديگران و عملكرد آنها با نگاه تحقير استهزاء و كسر شأن بنگرند.در زندگی روزمره ،ما شاهد فشارهاى روحى روانى و ناهنجاريهاى مختلف خانوادگی اجتماعى هستيم كه قادر به اتخاذ راه كار يا عكس العمل در مقابل آنها نيستيم و اين باعث ميشود كه احساس شكست و نا اميدى در درون تبلور يابد و ناخواسته تسليم رفتارى شويم كه در ذات ما جايگاهی ندارد و هرگز خواهان آن نيستيم .
شاد باشى " ساحل جاويد "

 باتشکر :بازهم باهم هستیم تامقوله دیگرخدانگهدار

 


دسته بندی :