گروگ تحریر

سال نوونوروزوعيدباستاني درسرزمين جاويدان

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 7:52 - یکشنبه ۲۹ اسفند۱۳۸۹سلام

نوروزمبارك

سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما

کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و

چون همیشه امیدوار وسال نومبارک

ازدواج محسن زرهي زاده راخدمت دوست گرامي وهمسرآينده شان تبريك ميگويم

وبراي خانواده زرهي زاده ورئيسي اين پيوندمقدس راتبريك ميگويم انشالله مبارك است----------------------------------------------------------------------------

ديروزدراثرشيك گلوله درايست بازرسي به يك وانت حامل مشروبات الكلي خورشيدكريمي فرزندعلي كريمي دربنداران كشته شدبي توجهي راننده اتومبيل باعث فوت مرحوم شدجسدايشان درسردخانه ميناب براي طي مراحل قانواست راننده ماشين متواري شده است وجسدومحموله باماشين گيرافتاده است
دسته بندی :


 

آتش زدن یک اتومبیل درگروگ ومنفجرشدن به آتش گرفتن منزل

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 8:35 - چهارشنبه ۲۵ اسفند۱۳۸۹

 

http://grovg.blogsky.com/

گروگ دریک نگاه باعکسهایی ازتشیع جنازه مرحوم اسحاق آزمون

خداوندرحم کرد

یک جانی خطرناک اتومبیل عبدالکریم ملاحی رادرمنزل شان نیمه شب آتش زده است که دراثرمنفجرشدن ماشین

آتش به داخل خانه سرایت کرده وباشانس بلندی که داشتندخودوزن وبجه اش ازحادثه آتش سوزی نجات پیداکردند

پلیس آگاهی شهرستان سیریک کلانتری ونیروی انتظامی درپی مسببین امر

hjk


دسته بندی :


 

آخرین جلسه شورای اداری درسال هشتادونه

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:43 - چهارشنبه ۲۵ اسفند۱۳۸۹

 

دوخبرفوری امشب نیمهای شب منزل عبدالکریم ملاهی باماشین پژوایشان درگروگ آتش زدند

نیروی انتظامی درجستجوی مسببین این حادثه وحشتناک هستنددراین عمل وحشیانه به کسی آسیب نرسیده است

خبررسیده ازبندرعباس اینکه اسحاق آزمون دربیمارستان دارفانی راودعاگفته وبه رحمت ایزدی پیوسته است

جنازه مرحوم هنوزدربیمارستان بندرعباس است

عکس هارانتوانستم آپلودکنم

 

سلام

 jkl

دیروزعصرسه شنبه آخرین جلسه شورای اداری درفرمانداری برگذارشدبنده نیزبه حق ویاناحق درجلسه  بودم

همه روسای ادارات فرماندهان انتظامی وبسیج اامه جمعه ازحجت الاسلام درویشی تاشیخ

افرازودهیاران همه روستاهاحضورداشتند

بنده کمی باتاخیربه جلسه رسیدم

دکتررحیمی رئیس شبکه بهداشت ودرمان صحبت میکردندوصحبت شان یاداشت کردم هرچه دنبال یاداشت ام گشتم نیافتم

بعدازدکتررحیمی رئیس نهضت سوادآموزی آقای بمپوریان صحبت کردندایشان نیزپیشرفت محوامیه ویاهمان ریشه کنی

بیسوادی رانویدبخش دونستندوقول دادندکه این اداره باجدتمام درریشه کنی بیسوادی دربیابان همت کندآقای بمپوریان ازشیخ

عبدالجلیل قاسمی برای کمک به مبارزه باسوادی تشکرویژه نمودندبنده نیزازشیخ متشکرم

شهردارسیریک مشکلات شهرسیریک صحبت کردنداماخستگی وگردراه نشسته وازبندرعباس می آمدمعلوم بودکه

بسیارخسته است عبدالحمیدسعدینی وصول نشدن عوارض شهرداری ومشکل فاضلاب شهری راصحبت کردند

آقای رستمی رئیس دانشگاه پیام نورنیزصحبت کوتاهی کردندوازاضافه شدن درس حقوق بین الملل دردانشگاه خبرداد

اگربنده اشتباه شنیدم پوزش میطلبم جناب شیخ افرازامام جمعه شهرستان سیریک درباره خانه تکانی صحبت کردند

وفرمودندهمچنین که خانه های تان راازغباریک ساله پاک میکنیدقلب های خودرانیزازازهمه امیال بدپاک سازی کنید

شیخ افرازدرتکریم مهمانان نوروزی نیزصحبت کردند

درپایان حاج آقافلاح فرماندارمحترم بیاناتی به رئیس وروسای ادارات به نیروی انتظامی وبسیج برای کنترل راه ها

وجادها وکشیک ادارات هم یادآورشدندفرماندارمحترم گفتندتلاش کنیددرهرکجاکارمیکنیدنام نیکی ازخودتان بیادگاربگذاریدوبرای

رضایت خداکارکنید.....

امادوست عزیزبنده که بلدنبودم یاداشت هایم رانیزگم کردم پایان سال است شمانیزبنده راببخشیدغلطهارانیزنادیده

بگیریدازبزرگان مان به نیکی یادکنیدبنده ازخودتان بدانیدبه هیچ قبیله قومی بی احترامی نشود

برای بنده سیریک همان اندازه عزیزاست که گروگ وفکرم خلاصه میشوددربیابان وعاشق ایرانم که هرکجابروم یک ایرانیم

جاویدایران اسلامی

 ghhgkilkljhy

خدانگهدار

 


دسته بندی :


 

بسيارسفربايدكرد؟

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 10:55 - دوشنبه ۲۳ اسفند۱۳۸۹


سخني باعزيزان بيننده وخوانندگان گروگ تحرير

درسي را كه ميتوان از مكتب دايناسورها آموخت اين است كه اگر چه بزرگي خوب است ولي بزرگي بيش از حد نميتواند الزاما" بهتر باشد.

جانستون، اي. آ.

 

سلامدسته بندی :


 

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 5:47 - یکشنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۹

 

سلام

مبارک باد

باعروسی وعقددرنوشهرمیشی

به آقای جهانگیررشیدی وخانواده محترم دامادوعروس ازدواج شان تبریک میگویم

این عکسها گویای حضورخوب مردم خصوصاایل طاهرزایی نبودحضوربیش ازاین دوربین کوچک بنده بود

 حضورحاجی آقااسحق جان محمدمحمدی ثم (اسحق زایی) برعظمت مجلس افزوده بود وحضورایشان استفاده کردیم

ودیداری تازه ازحاجی آقابرای لطف ومجبت شان متشکرهستم

مبارک باد

fgh


دسته بندی :


 

روزجمعه درروستای بونجی

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:31 - شنبه ۲۱ اسفند۱۳۸۹

 

سلام

روزجمعه همین دیروزبه دعوت  آقای حسن کریمدادطاهری به معیت دوستان عزیزمعتمدین  سرتاسربیابان به روستای بنجی

رفتیم مراسم عقدوازدواج ساده یی بودامابه بزرگی مردمانی که درآن شرکت کرده بودندآقای حسن کریمدادطاهری بین فامیل

 طاهرزایی  ازحسن شهرت واخلاق پسندیده یی برخوردارهستنددربین همه معتمدین وکاتبه بیابان محبوب

هستندنهارونمازجمعه درخدمت بزرگوارانی ازقوم وایل بزرگ طاهرزایی همه بزرگان بیابان وجاسک آمده بودند

پزیرایی بسیارخوب وصحبت هاهمه دوستانه ومیزبان کریم ....

بنده ازدواج آقای حسن طاهری رابه ایشان وخانواده محترم عروس که بازهم ازخانواده خودشان هست

تبریک وتهنیت عرض میکنم انشالله مبارک است برای این جمع صمیمانه وبزرگ نیزتبریک میگویم

تاباشدازاین صمیمیت ومهربانی باشد

sde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازهم هروسی انشالله مبارک است

وبازهم یک جشن  عروسی  ازجنگان حومه میناب تاشهرستان سیریک دربیابان درنوشهرمیشی

این وصلت بزرگ رابین دوخانواده بزرگ بیابان تبریک عرض میکنم

انشالله امروزفرصت داشته باشم ودراین جشن عقدشرکت

کنم   این وصلت میمون ومبارک راپیشاپیش

  بین خانواده رشیدی ومحمدی(اسحق زیی) راتبریک عرض میکنم  

انشالله مبارک است

fgb

 

خدانگهدار


دسته بندی :


 

نظردوستان بزرگواروشهرشدن گروگ

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 19:38 - چهارشنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۹

 

 

سلام

درگذشت عباس احمدسرتک زاده راخدمت فرزندان آن مرحوم وخانواده محترم ایشان وبرادرانش خصوصاحاجی حسین موذن

مسجدجامع گروگ تسلیت عرض میکنم خداوندمرحوم رادرجواررحمت خودقراردهدوبرای بازماندگان صبروشکیبایی عنایت

فرماید

 

http://grovg.blogsky.com/

گروگ درنگاه باعکسهای تشیع جنازه مرحوم عباس احمدسرتک زاده (ملامحمدی)

......................

نظرات وبلاک گروگ تحریربرای مردم بیابان وگروگ است هرچنددوست بسیار عزیزاهل قلم نظرویابه گفته قدیمیااهل

سوادوبیاض خصوصی بودچون مربوط به گروگ بودبنده میگذارمش توهمین وبلاک که بقیه دوستان نیزبخوانند

وازهمه عزیزان استادارجمندطاهوعزیزوساحل جاویدکه همیشه بنده نوازی کرده اندمتشکرم

چهارشنبه 18 اسفند1389 ساعت: 11:38

توسط:طاهو

 

که عالم روي در آبادي آورد
نويد آور نويد و شادي آورد
فتد هم رخنه در بنياد بيداد
شود هم مملکت از داد آباد
که بشنو شکر از اهل شکايت
ببين راه شکايت را نهايت
خبر شهر شدن گروگ همان اندازه که اهالی شریف را شاد نمود مرا نیز خشنود ساخت گروگ با پیشنه غنی صنعت و فرهنگ و بهرمند از مردمی فرهیخته و زحمت کش بایستی خیلی وقت پیش به این مهم نائل میشد . بهر حال منم این مهم را هرچند دیر به اهالی شریف گروگ و شما اقای اراسته تبریک می گویم
اما جناب اراسته :
خوشا چشمي که بيند طلعت تو .......نباشد بي‌نصيب از صحبت تو
جهد و تلاش شما و اهالی گروگ بر کسی پوشیده و در این پست به زیبائی و سادگی گوشه ای از ان را نشان دادید.. قلمت پایدار

 

 

سه شنبه 17 اسفند1389 ساعت: 22:57

توسط:ساحل جاویذ 2794

 

سلام - سلامی به عظمت تغیرو سرفراز - سلام به مرذان و زنان مهربان گروگ - شایذ برای هر بیابانی - سیریکی - شنیذن این خبر مسرت بخش نهال ارزوهای ذیرینه شکوفا گرذیذ " من این روز فرخنذه را به عموم مرذم سیریک - گروگ و مرذمان با سخاوت این ذیار صمیمانه تبریک گفته ارزوی سر افرازی برای همه - مخصوصا برای شما جناب اراسته که با روشنگریهای خویش ذر این کارزار سهیم بوذی -
اراذتمنذ - ساحل جاویذ"

 bgffghjghj

 

نمایی ازگروگ تقدیم دوستان عزیز

ازهمه شمامتشکرم خصوصا ازاستادطاهووهمچنین رفیق ودوست خودم ساحل جاویدبیابان


دسته بندی :


 

باشهرشدن گروگ مسئوليت مردم بيشترميشود

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:39 - چهارشنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۹


سلام

انجمن فرهنگي فانوس هدايت كجاست؟

انجمن فرهنگي فانوس هدايت چه شدراستي چرااين انجمن جوان مرگ شدانجمن كه معتادنميشه به افته كنج خونه فعاليتي ازاين انجمن نمي بينيم دوسه حركت خوب توسط اين اين انجمن وجوانان علاقه مندبه كارهاي فرهنگي ازاين انجمن درگروگ شاهدبوديم اگرمشكلي دارندبابنده درميان بگذارند

شعرقرضي وگريزي به گذشته گروگ

اين شعرسه سال پيش توسط دوستان درشب شعري كه كنارساحل گروگ برگزارشده بودخوانده شدالبته اصطلاحات گروگي وماهي گيري كمي كارمشكل كرده بنده هم كه پاورقي وتوضيحي درباره لغات گروگي اشعارننوشتم شكايت بردن ماهي شورت كه يكي ازخوش مزه ترين ماهي كنارساحل است وميدانم فرزندان ساحل نشين اگرباشورتي كردن آشنايي ندارندباري با خوردن اين ماهي كوچك اماخوش مزه كه آشناهستند وشكايت بردن پيش ماهي نايت ونايت نيزحواله كردن به پيش لاك پشت كه پهلوان وياقهرمان قعردريا است...دادخداحيدرنظري هم كه ازبستگان شاعرقرضي سوري زاده است واكنون بيماراست وافتاده دربستر

برفت آن شورت بدبخت نزدنايت

زدست دادخداكرده شكايت

به گفتاكه رفيقانم گرفته

ندارم جان پناهي درولايت

به گفت نايت برودرنزدلاك پشت

بگوكه دادخدااين لشكرم كشت

كه اوهست پلوان كهن دريا

به درد توراوبامشت وانگشت

******************

نه شاعرميدهدتعريف ملكش

كسي نيست كه بگيردخرخلق ا ش

شوم من چاكركل بيابان

بنازم مكران باتسك وپلكش

اينجاست كه كاربنده وخواننده شعرمشكل ميشودمشكل ميشود فهميد تسك وپلك بيابان توشعرهمان گردوخاك است

هرچنداشعاراغراق آميزباشندازنوع گرگ وميش دريك آبشخورآب خوردن وياشاهين براي آشيانه گنجشك كمك كردن

كنارساحل نشستن وبيكاري .....(خرخلق گرفتن گلوقشاردادن)

__________________

جهاني جنگ دوم كه به پابود

همين چين وهمان جاپان كجابود

زن ومردبيابان تن برهنه

كه پارچه گروگي كيميابود

گروگي هانسبت به بقيه بياباني هامردماني زحمت كش تربودندومشاركت زنان دركاركردن هم دوش ودركنارمردها

مزيت گروگي هابودمردماني كاري وپرتلاش صبورباايمان نمي گويم دانش آنهابرديگران برتري داشت ولي تلاش بيشتري ميكردنددرآمدكم اماصبورهمه گروگي هاملاك نبودندومدت تابستان براي جمع آوري خرمابيشترگروگي هابه ميناب ميرفتند

وازهمين جهت است كه بنده ارادت دارم خدمت همه مردم پايين دست ميناب گوورزانگي هاونصيرايي وتمب بانووكردربليلي

تمب بلوچان وبي نازنيني وتمبك بيشترگروگي ها همان جاهم( گورگا )ميبافتندونزديك به بازارلنك وكيس گروگي مي فروختندوهم

وهم رطب ميخوردندوآب شيرين رودخانه ميناب كه به قول فاطمه رضايي( رودخونه ميناوكه هوزمزمه)

وهم چندمن خرمابراي توشه چندماه سال جمع آوري ميكردندو(رخناباد)وياهمان ركناآباديادم رفته بودبنويسم وشاوار همچنين البته بيشترنننوشتم، قول قرضي سوري زاده آخرخودبنده نيزشتربان بوده ام ودرمدت دوماه باركشي باشترده رند ببخشيدده مرتبه رفته ام تمب صادآن ورچلاوگاوميشي نزديكاي مغ براهيمي ده بارخرماباشتربه گروگ آورده ام هرسرويسي ده تومان وصدتومان كرايه گرفته ام بنده ازآنهائيكه درپرقوجغرافياي جهان راترسيم كرده اندنبودم ازيك طرف جمازشتروازيك طرف پياده حساب كردم دوماه هفتصد،هشتصدكيلومترپياده روي واولين سفركلات ميناب صبحانه پشت انبارارباب گلاب تاجرهندي تباركه بنده ندونستم اين مردتاجرهندي چگونه ازميناب رفتندمردي چاق وسفيدگوشت وپول داركه زني نيزازشهيدمردان گرفته بودندودرميناب ازملاكين نيزبودند

بنده شاهدبسياري ازمصائب مردم گروگ بوده ام يادمه زني كه هنوززنده است پابه پاي شترهاپنجاه سال پيش كه بنده ده ساله بودم

بچه اش را باگهواره وخرجي توشه راه ويك زيراندازهمه رابرداشته بودوهمراه قافله به ميناب رفت واين خانم زحمت كش هنوززنده است واين همه بارروي سراين خانم بودوگهواربه پشت دوستان عزيزدنياخوب رشدكرده اگرجوان مرگ نشه

تلاش كنيدبيابان راآبادكنيدنه باكارخلاف باخلاقيت وروزي حلال بسترفراهم است اگرفرزندتان پشت كانتورماند ببخشيدپشت كنكورمانده ناراحت نشويدازاويك ماهيگيرخوب بسازيديك كارگرخوب بسازيديك بناي خوب بسازيديك كشاورزخوب بسازيديك راننده خوب اگرهمه ازدانشگاه فارغ تحصيل شويم توازن كار بهم ميخورد اين باوركنيددرس خواندن بسيارخوب است ولي كارهاي توليدي همه دست آدمهاي اكادميك رفته نيست بنده بسياري ازدوستان راميشناسم كوره سوادي بيشترندارندولي انسان هاي موفقي هستند................

اعتياددرگروگ نسبت به روستاهاي همجواربيشتراست مسئول كيست؟

پايان كلام ازاينكه گروگ شهرشده همه بياباني ها گروگي ها خوشهال هستندامافكري درباره جوانان واعتيادبايدبكنيم هرچه زودتربهترموادمخدردرگروگ بيدادميكندمادران پدران بايدبانيروي انتظامي بامراكزترك اعتيادهمكاري لازم بكننداعتياددست كم نگيريد ويادست كم نگيريم

----------------------------------------------------

وبازهم جوانان متورسوارمزاهم نزديك غروب امان ازعابرين پياده ومغازادارهاگرفته اندبراي اين معضل نيزبايدفكري كردجوانان پرخاشگررابايديكي كنترل كند

خدانگه دار


دسته بندی :


 

باتشکرازدوست بزرگوارم

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 22:5 - دوشنبه ۱۶ اسفند۱۳۸۹

 

باسلام

تشکربه نام مردم گروگ وخودم دراین وبلاک روستایی که انشالله باشهرشدن

دیگربنده بایدیک روزی ازهمین روزها باشماخداحافظی کنم ووبلاک نویسی بدم تحویل اهل قلم

وفارغ تحصیلان اکادمی که درگروگ فراوانندتاسکان داراطلاع رسانی باشندوازشر

بنده نیزخلاصی یابنداستادشماهمیشه درکنارمردم گروگ بوده وهستیدوازشمادرهمین جاتشکرمیکنم

وگروگی هانیزازشماهمین انتظاردارند تشکراستادتشکروممنون انشالله مردم گروگ بادرایت وپشت

کاربتوانندبتواننددرکنارساحل نیلگون خلیج فارس شهرآرزوهای خودرابناکنندوآرزوی شان برآورده

شودجاداردازهمه سروران عزیزم که چه دروبلاک گروگ تحریروچه ازطریق پیام کوتاه بنده راموردلطف

قراردادندتشکربنمایم واین هم نظرحکیمانه شماعزیزهمراه تبریک شهرشدن گروگ

دوشنبه 16 اسفند1389 ساعت: 12:53 توسط:درک

سلام "استاد عزیز جناب مـــــحمد آراسته "
آرزوی بنده که از بیابان دور هستم عزت وسربلندی آن ومردمان شریفش می باشد.
شهر شدن گروگ خبری بود که مثل بقیه عاشقان بیابان قلبم مملو از شادی وسرور نمود.گروگ باید از دیر وقتها شهر می شد به علت کم لطفی مسئولین ذی ربط این مسئله به تعویق افتاده بود اما به حول وقوه الهی این مسئله تحقق یافت. وامیدوارم که شاهد پیشرفت گروگ باشیم.
اهالی گروگ اعم از زن ومرد انسانهای زحمت کش ,تلاشگروشريفي هستندكه زبانزد خاص وعام هستند.انتظار میرود که فرزندان برون مند گروگی برای آبادنی شهر خویش تلاشهای مضاعفی بکنند .وبتوانند حرفی برای گفتن در سطح بیابان وکل استان داشته باشند.
به امید آنروز

بازهم ازفرماندارگرامی ومحترم شهرستان سیریک ومسئولین

اذارات شهرستان سیریک وهمه عزیزانی که دراین امرمردم گروگ یاری

کردندتشکرمینمایم

 

ازهمه عزیزان متشکرم

 cfd

gu

vf

hju

دورنمای ساحل گروگ به طرف بخش بمانی وکوهستک

sdf

ساحل گروگ به طرف طاهرویی ومرکزشهرستان سیریک

dfv

dfg

fghergdfbnasx

ساخت وسازدرگروگ

 

 


دسته بندی :


 

مطلب جدیدترازشهرشدن گروگ نبود

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 7:32 - دوشنبه ۱۶ اسفند۱۳۸۹

 

سلام

بچها تبریک شهرشدن گروگ مبارک ازدولت ومسئولین ودوستان زحمت کش متشکریم

چندتاعکس چاشنی وبلاک گروگ تحریرمیخواستم بکنم دیروزمشکل بود آپلودعکس پست کردن مطلب

ازدوستان عزیزی که باپیام کوتاه به بنده تبریک گفتندمتشکرم وتشکرازتمام مردم بیابان وشهرستان سیریک

که هم صدابامردم گروگ درشادمانی گروگی هاسهیم وشریک هستندواینک مسئولیت گروگی هابیشترمیشود

گروگ کناردان بنداران وهمزنگ وسراروودوجومیلان وگنومی وبندگرمان ودودروزیملا روستاهای که همیشه باهم

دادوستدداشته اندودرغم وشادی باهم شریک بوده اندطاهرویی که ازامکانات شهری شهرستان سیریک استفاده میکند

وبه سیریک امروزکمی نزدیک تراست وگرنه این پنجاه سال نیم قرن اخیرهمه بیابان باهم متحدویک دل بوده انددرخوشی

وناخوشیها خشک سالیها بیابانی هاباهم بوده اندبازم نگویندمحمدآراسته بیابان رافراموش کرده دراتحادویک دلی بیابانی

هستیم ومرکزشهرستان مان سیریک است وبنده درآرزوی بخش بیابان بامحوریت گوونمردی همچنان درسنگرگروگ ت

حریرهستم...

وکوتاه نمی آیم انشالله شهرشدن گروگ به فال نیک میگیرم وبرای بقیه روستاهانیزآرزوی پیشرفت وآبادانی میکنم

 گروگی هاهیچ وقت بقیه روستاهارافراموش نکرده اندهمان گونه که هنوزهمسایگان برعدالت ورزی گروگی ها ایمان دارند

که انشالله خودرانیزفراموش نخواهندکردمسئولین محترم شهرستان سیریک وهمچنین شورای محترم شهرسیریک

انشالله شماازهمراهی وهمکاری بامردم گروگ کمافی سابق راهنمایی ها ی خودتان دریغ نکنیدکه نمی کنید

lkjh

گروگ دریک روزشلوغ

kjhg

ساحل زیبای گروگ گروگ روبروی تنگه استراتژیک هرمزازکنارساحل شبهافانوس دریایی کوه سلامه چشمک میزنه

به تعبیربسیاری ازبزرگان که ساحل گروگ دیده اندمیگویندزیباترین ساحل دارد

sdf

gfws

dfgb

jklop

وبنده اگرهرکجارافراموش کنم کلای گت ویاهمان کلات جت ویاقلعه شاداب فراموش نمی کنم

فرماندارمحترم شهرستان سیریک قول دادندباهم ازآنجادیداری داشته باشیم انشالله

جناب فرماندارعزیزمیدانم گرفتاری های کاری زیادهستنداماکلات جت بایددرمیراث فرهنگی کشورثبت کنیم

انشالله جایی تاریخی ودیدنی

یک پیشنهاددیگرنیزداده بودم جاده مستقیم ازورودی سیریک به امتدادرودخانه سیریک مستقیم به پابیرومهمانی به خط

مستقیم کاری که مرحوم عباس قیصری بالودرخودش میخواست انجام دهدامااجل فرصت ندادومرحوم شدنددست رسی به

مزارع کشاورزی شهرستان ورسیدن به چندآبادی ازخط مستقیم سه کیلومتری بیشترنمی شودکه اکنون برای رسیدن به

آنجامابایدسی کیلومترراه برویم خدانگهدار

 

 


دسته بندی :


 

گروگ به شهرتبديل ميشود

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 11:15 - یکشنبه ۱۵ اسفند۱۳۸۹

سلام

به اهالي شريف گروگ تبريك عرض ميكنم ازهمه عزيزاني كه زحمت كشيدندتااينجاوبعدممكن است زحمات بيشتري متحمل شوندبازهم متشكرم

ازمسئولين كشوربه عنوان يك گروگي بازهم متشكرم

فقط ميتوانم بگويم متشكريم


ازسايت وزارت كشور


چهار شهر جديد به نقشه تقسيمات كشورى اضافه شد

چهار شهر جديد به نقشه تقسيمات كشورى اضافه شد وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و با توجه به امكانات و شرايط خاص جغرافيايي منطقه با ايجاد چهار شهر جديد در استان هاي آذربايجان غربي و هرمزگان موافقت كردند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با تصويب وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362-، روستاني گروك از توابع دهستان سيربك بخش مركزي شهرستان سيربك در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر گروك شناخته مي شود.
بر اساس اين مصوبه، همچنين روستاي نازك عليا مركز بخش ارس در شهرستان پلدشت(استان آذربايجان غربي) به شهر نازك عليا، روستاي زرآباد مركز بخش صفائيه در شهرستان خوي (استان آذربايجان غربي) به شهر زرآباد و روستاي مرگنلر بخش قره قيون در شهرستان شوط (استان آذربايجان غربي) به شهر مرگنلر تبديل مي شوند.
بر اين اساس، وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي با ادغام روستاي چهارطاق سيدآباد از توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان با روستاهاي چهارطاق پايين، پرو، قلعه ميرزا سليمان، قاسم آباد خانلر و قلعه عبدالله از توابع همين بخش با يكديگر موافقت كردند و مجموعه آن روستاها به عنوان روستاي گلستان شناخته مي شود.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است


http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&

 

چهار شهر جدید به نقشه کشور اضافه شد
با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲-، روستانی گروک از توابع دهستان سیربک بخش مرکزی شهرستان سیربک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گروک شناخته می شود.
دولت با توجه به امکانات و شرایط خاص جغرافیایی منطقه، با ایجاد چهار شهر جدید در استان های هرمزگان و آذربایجان غربی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲-، روستانی گروک از توابع دهستان سیربک بخش مرکزی شهرستان سیربک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گروک شناخته می شود.

بر اساس این مصوبه، روستای نازک علیا مرکز بخش ارس در شهرستان پلدشت(استان آذربایجان غربی) به شهر نازک علیا، روستای زرآباد مرکز بخش صفائیه در شهرستان خوی (استان آذربایجان غربی) به شهر زرآباد و روستای مرگنلر بخش قره قیون در شهرستان شوط (استان آذربایجان غربی) به شهر مرگنلر تبدیل می شوند.

بر این اساس، همچنین وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی با ادغام روستای چهارطاق سیدآباد از توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان با روستاهای چهارطاق پایین، پرو، قلعه میرزا سلیمان، قاسم آباد خانلر و قلعه عبدالله از توابع همین بخش با یکدیگر موافقت کردند و مجموعه آن روستاها به عنوان روستای گلستان شناخته می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/152012/چهار-شهر-جدید-به-نقشه-کشور-اضافه-شد

.............................................................

روستاي گروگ به شهرگروگ ارتقاء يافت.

آرزوي شهروندان عزيزگروگي نيزتحقق يافت وروستاي گروگ به

شهرگروگ ارتقاء يافت.

بنده بعنوان يك شهروندسيريكي اين ارتقاء شيرين وبيادماندني را به

همولايتي هاي عزيزتبريك عرض مينمايم.وآرزوي گروگي آباد وتوسعه يافته را دارم.

بدون مقدمه تصويرمصوبه هيئت محترم وزيران درج ميگردد:


.:::پايگاه اطلاع رساني دولت:::.
:: نسخه چاپي خبر ::
www.dolat.ir
باتشکرازدوست عزیزآقای محمودزره زاده خبرنگارروزنامه دریا ومدیروبلاک پیام سیریک

 

http://www.mahmoudzerehe.blogfa.com/


دسته بندی :


 

بامراسم عقدوازدواج عبدالحميدزره زاده

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:41 - جمعه ۱۳ اسفند۱۳۸۹

باسلام

انشالله مبارك است

مراسم فرخنده ازدواج عبدالحميدزره زاده راخدمت خودايشان وعروس خانم محترمه وخانواده بزرگ زره زاده

وهمچنين خدمت خانواده محترم اخلاقي تبريك عرض ميكنم ازخداوندبزرگ براي عروس ودامادمحترم آرزوي

خوشبختي همراه سلامت وسعادت مينمايم چندقطعه عكس ازمراسم عقدوعروسي ..

درمراسم شب عروسي كه باحضورعلماي اعلام استان هرمزگان اللخصوص شيخ فهيمي وباحضورشيخ افرازامام

جمعه شهرستان سيريك واامه جماعات روستاهاي همجواروباشركت اخشارمردم وفاميل درچالاكوبرگزارشد

سرودتوسط گروه سرودومولودخواني گروگ خوانده شدواين مراسم فرخنده درساعت يك بامدادپايان پزيرفت

به همه فاميل وبستگان وآشنايان خسته نباشيدميگوييم وازهمه متشكريم انشالله به هردوخانواده مبارك باشد

وآرزوي زندگي خوش.....


وشايدبنده نتوانستم بهترين عكس شادترين عكس آپلودكنم كاركوچكي ازيك پيرمردتقديم اين دوستان عزيز

واستادارجمندعبدالحميدزره زاده وآرزوي سلامت وسعادت براي اين زوج خوشبخت

وتقديم به دوستان كاربران گروگ تحريردسته بندی :


 

باشعرگروگي

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 19:14 - چهارشنبه ۱۱ اسفند۱۳۸۹

سلام

سلامي چه بوي خوش آشنايي

برآن مردم ديده روشنايي

سلام به شماسروران دوستان عزيزكه زحمت ميكشيدوازاين وبلاك ديدن ميكنيد

وبنده هيچ ندارم براي شمابنويسم بنده دست خالي وكيسه تهي

امااين وبلاك تعطيل نمي كنم به عشق شمابا اين ميسازم شايدروزي مطلب خوبي نيزنوشتم

اكنون هيچ درفكرم نيست اعتراف ازاين بهترپس بنده وشمابزرگواران هستيم باهم

كرم هاي توماراكردگستاخ
دسته بندی :


 

باقرضي سوري زاده شاعر گروگ

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 7:10 - دوشنبه ۹ اسفند۱۳۸۹

 

سلام

يبلا

ساعت ده شب وبازهم تنهاپول پردازگروگ شلوغ است همه درانتظاربرداشت

 

باشاعرگروگي قرضي سوري زاده وشعرروستايي دربيابان

 

نظريكي ازكاربران وبلاك مقام زن ازنظرايشان جوابيه مطلب قبل


دسته بندی :


 

اين هم نظريك كاربروخواهش ايشان ازبنده

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:11 - شنبه ۷ اسفند۱۳۸۹

سلام

مثل هميشه هرچنددست خالي

فروكش كردن تب وبلاك بازي ودنياي مجازي سيريك واللخصوص گروگ تحريردراين

چندروزاخيروافت پنجاه صدي


مطالب يك كاربرمحترم تنوراين اين وبلاك سردشده وطلب داغ كردن وگرم كردن آن
دسته بندی :


 

راستي بهارآمد

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 6:48 - چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹


 روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست

 می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست

 نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت

وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست

 چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد

 این چه عیب است بدین بی‌خردی وین چه خطاست

 باده نوشی که در او روی و ریایی نبود

 بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست

 ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق

 آن که او عالم سر است بدین حال گواست

فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم

 وان چه گویند روا نیست نگوییم رواست

 چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم

 باده از خون رزان است نه از خون شماست

 این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود

 ور بود نیز چه شد مردم بی‌عیب کجاست


اين عكس بالايي تنهاپول پردازروستااست اين پول پردازآرام وقرارندارد شب روزنمي شناسد

هميشه مردم توصف هستنداگربانك صادرات محبتش كامل كندلطفي كندويك پول پردازديگري اضافه كند

ضررنمي كندببخشيدفرصتي براي مطلب نوشتن ندارم كه هيچ قابل بحث ندارم سخني نيز

ازگروگ تاسرخوروبرگشت ازكنارساحل

يادي ازيك روزشلوغ درروستاي گروگ كوره ده ما كه دهستان نيزنميشود

نه مرواريداست ونه گوهرگروگ است روستايي باامكانات كم زندگي ومردمي كه زيادبه گذشته شان

شايدافتخاري نداشته باشندوفرزندخصلت خويشتن هستند


اين مطلب باغزل حافظ شروع شدوبايك عكس ازروستاي گروگ پايان يافت وانشالله موردپسندشماعزيزان قرارگرفته باشه كه ميدونم قرارنمي گيره چون هيچ نداره مطالب دربالا دستهاهستندودست ماكوتاه شمابه بزرگواري خودتان ماراقبول كنيد

ازگروگ وبحل وتومان شكري ومغ درك وگلامي وتومان محب لاوسرخورفراترنرفتم اين هم شايدخاطره يي دريكي بيداركندچه ميدونم جاده يي كه سي واندي سال است كلنك زني شده است ولي هيچ وقت به پايان نمي رسد
دسته بندی :


 

صبح اول اسفندهشتادونه بخیر

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 7:39 - یکشنبه ۱ اسفند۱۳۸۹


(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَا لثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ   وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)

خدمت برادرعزيزآقاي حاج محمدسليماني درگذشت وفوت والده محترم شمارا خدمت شما وبرادروخواهران گرامي وهمچنين خدمت محمدعبدالله دسليماني وآقاي مهندس صالح سليماني وهمه فاميل وبستگان شماتسليت ميگويم براي مرحومه علودرجات جنات نعيم وبراي شماعزيزان صبروشكيبايي ازدرگاه خداوندمسئلت دارم مارانيزدرغم بزرگ خودشريك بدانيد ...

................................................................................................................

سلام

وبازهم سلام

شرمنده ازآن دمم که ساقی گوید

یک جام دگربگیرومن نتوانم

شرمندگی ازدست خالی بودن

بهتراست بگویم پائیزدنیای مجازی   دربیابان کمافی سابق ادامه دارد

خبری قابل به عرض نیست تغیرات جوی ازنعشی به شمال

وازشمال به نعشی ودرآخرین ماه فصل زمستان وخشک بودن زمین وباران اواخربهمن نتونست زمین های بیابان

سبزکنه قدیمامیگفتندبایک گل بهارنمیشه وضع الحمدالله خوب است بنده این برای دوستان بیرون مرز بیابان مینویسم

ویابینندگان عزیزآن ورآب ساکن درامارات وگرنه عزیزان ساکن بیابان که خودشاهدوناظروضع هستندوضع امنیتی هم خوب شده

منظورم مبارزه فروشندگان موادمخدراست عامل بیشتردزدی وفسادجوانان درمنطقه همین موادمخدراست انواع گوناگون

ودرهمین چندروزازهیروئین تاکراک وشیشه درهمین روستای مابدست آمده است واین نویدخوبی برای ما مردم

 وزنگ خطری برای مصرف کنندگان وفروشندگان است وگرنه ماازنظرامنیتی بهترین وضعیت موجودالحمدالله داریم

کمی دغدغه نان هست این هم خداکریم است جوانان عزیزماشغل نیاکان راترک کرده وکمی باعجله میخواهندیکشبه پول

دارشونداین هم بایدبه مرورزمان ترک شودکه این معضل یک نوع اعتیاداست چندتاعکس قدیمارابرای تان نیز

میگذارم

hgj

بهارپارسال

asd

 

بازی های سه سال پیش درساحل گروگ اکنون به فراموشی سپرده شده

uytuio

وقتی آب باشدزندگی وشادابی نیزهست این عکسهارادوسال پیش درپابیرمهمانی برداشته ام

 


دسته بندی :