گروگ تحریر

ادامه عگسها عروسی

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 15:42 - چهارشنبه 24 شهریور1389

 

سلام

ازخداوندمتعال آرزوی امنیت برای ایران عزیزوآبادانی شهرستان سیریک وعقل به جوانان بیابان برای دوری ازاعتیادخانمان براندازوانشالله تاباشددرکشورعزیزمان جشن باشدوسروروشادمانی وامنیت که نعمت خدادادی است هرچندپنهان است ازنظراماازهمه چیزواجب ترامیدوارم جوانان عزیزشهرستان سیریک قدروارزش این نعمت رابدانندوخودشان دنبال اعتیادنروندامابنده نگرانم همان گونه که مسئولین نیزنگرانی دارندکه نکندخدای نه خواسته جوانان ماناخودآگاه بدام اعتیاددرافتندکه آن وقت نجات شان مشکل میشودوبدنامی برای خودوخانواده به بارمی آورندبدنامی جبران ناپزیربنده درآینده یی نزدیک بازم گریزی به اعتیادخواهم زدوگرروزی مجبورشوم عکسهارابه نمایش خواهم گذاشت پس بنده ازدوستان جوانم استدعادارم که اعتیادهرچندزودترکناربگذارند:زنیروبودمردراراستی

زسستی کجی آیدوکاستی!!

Your image is loading...

جوانان ورزش کاروتیمهای فینالیست جام رمضان

 

درجمهوری اسلامی امروزاعتیادجرم نیست ویک بیماری است هرکس به شفاخانه مراجعه کندبستری میشودواورامداوا می کنندکه شایددربیشترازکشورهااعتیادجرم باشدازاین قانون استفاده کنیدوهرچه زودترخودرابه یکی ازبیمارستان هاعمومی ویاخصوصی معرفی کنیدبرای زندگی بهترترک اعتیاد

 

 

ادامه عکسهای عروسی درروستای گروگ

Your image is loading...

Your image is loading...

Your image is loading...

ادامه عکسهابعد


دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» به یاد مکران شیخ عادل حیدری ( شنبه 15 آذر1393 )
» گرچه ديری است خموشم، نرود نغمه ز يادم ( جمعه 14 آذر1393 )
» /فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت ( چهارشنبه 28 آبان1393 )
» سلام ( سه شنبه 27 آبان1393 )
» اي چهره زيباي تو رشک بتان آزري ( جمعه 16 آبان1393 )
» مستمند کسی است ، که دشواری و سختی نديده باشد ( پنجشنبه 15 آبان1393 )
» گوش دگر باید ترا تا آن صدا را بشنوی ! ( چهارشنبه 30 مهر1393 )
» یاران قدریک دیگربدونیم ( سه شنبه 29 مهر1393 )
» کارت دعوت عروسی درنوع خودش بی نظیربود ( یکشنبه 27 مهر1393 )
» ازکتاب خوانی تاجدول حل کردن ودنیای مجازی ( چهارشنبه 23 مهر1393 )
» گریزی به دیروزوگذشته شهربندری گروگ ( چهارشنبه 23 مهر1393 )
» مکران کجاست؟ ( دوشنبه 21 مهر1393 )